info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Peab ska minska olyckor

Olyckor och arbetssjukdomar ska minska på Peab. Med en ny organisation, kontroller av att arbetsmiljöjobbet fungerar och skyddsombudspooler, varifrån skyddsombuden kan plockas för att komma in i planeringen innan ett nytt bygge startat.

En flerårig granskning gjord av Arbetsmiljöverket och flera svåra olyckor under två år, 2004-2006, blev en vändpunkt. Peabs ledning beslöt att förbättra arbetsmiljön. Beslutet blev att skapa en ny arbetsmiljöorganisation och införa ett arbetsmiljöår 2007. I jobbet tog företaget hjälp av facket.
-Idag har vi mer förebyggandet arbete och mindre brandkårsutryckningar, säger Kennet Söderström, företrädare för Byggnads och arbetsmiljöansvarig i centrala mb-gruppen.En ny arbetsmiljöorganisation har införts med totalt elva nya chefer inom arbetsmiljö; också i divisioner och dotterbolag. Det är en del, men det räcker inte. Det viktigaste är det som händer ute på arbetsplatserna, menar Kennet Söderström och Rustan Larsson, Peabkoncernens hälso- och arbetsmiljöchef.
– Det är viktigt att få ett engagemang ute i organisationen för annars fungerar det inte. Därför vill vi höja status och kompetens på skyddsombuden, så de får möjlighet att arbeta på ett bra sätt, säger Rustan Larsson.
En ständig diskussion i byggbranschen är att skyddsombuden kommer in för sent i planeringen. Därför ska man ha skyddsombudspooler, varifrån skyddsombud kan tas för att vara med när ett nytt bygge börjar planeras.

Arbetsmiljöverket har granskat alla de stora byggbolagen. För Peab startade det 2004 och sista delen avslutades i år.
-Det var en bra genomgång, där vi fick veta vilka brister vi hade. Vi har lyft ribban och fått ett bättre arbetsmiljöarbete, säger Rustan Larsson,
Det visade sig att många chefer saknade kunskap och rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Företaget fick ett år på sig att utbilda dem, samt skapa bättre rutiner. Under det arbetsmiljöår som följde, införde Peab också egna arbetsmiljörevisioner för att kontrollera att arbetsmiljöarbetet fungerade.
Ett stort problem på byggena är förslitningsskadorna. Det anmärkte också arbetsmiljöverket på. Bland åtgärderna finns nu flera provkurser, där lagbas, skyddsombud och platschef går på samma kurs för att lära sig tänka ergonomiskt på den arbetsplats där de nu jobbar. Olika praktiska saker har tagits fram; som till exempel hanteringsinstruktioner för maskiner, skyddsregler för arbetsplatserna, med mera.
Målet med alla förändringarna är ett och samma.
– Man ska åka hem från jobbet i samma skick som man åkte dit, säger Kennet Söderström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Peab ska minska olyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig