info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Peab-lärlingar trodde de var skyddade – då kom beskedet om asbest

En lärling rev mattor med asbest och flera arbetare bar ut asbestavfallet utan skydd på Peab-bygget. Jobbet på bygget stoppades senare.
– Här gick något fel men vi vet inte riktigt varför, säger Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef på Peab Bygg och Anläggning Sverige.

"Vi ser allvarligt på det som inträffat men har inte all information än" säger Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef på Bygg och Anläggning, Peab. Foto: Erik Mårtensson/Arvika kommun

I början av hösten hanterade lärlingar material med asbest vid renoveringen av Graningegårdens förskola, i Arvika. 

Graningegårdens förskola i Arvika. Foto: Arvika kommun

– En lärling har rivit mattor med konstaterad asbest och en annan har varit med kollegor och  burit ut avfallet som slängts i vanliga containrar. Ingen av dem har varit medvetna om att de utsatts för asbest, säger Byggnads regionala skyddsombud Niklas Nordlund, som ställde flera krav på åtgärder.
Arbetet stoppades av företaget, efter samråd med honom och Byggnads lokala skyddsombud. 

En av säckarna med rester av asbestmattan gick sönder när man bar ut avfallet.  Tillsammans med två andra snickare hjälpte lärlingen till att plocka upp och slänga materialet.

Först efter flera veckor fick de anställda veta att det fanns konstaterad asbest i materialet.

Redan innan rivningen hade flera  byggjobbare luftat sin oro om att den cancerogena partikeln kunde finnas i mattorna. Men platschefen hade uppfattningen att det var ofarligt och lärlingen fick sätta igång.

– Redan i vecka 32 krävde arbetare på plats att asbestprover skulle tas på mattor i lokalerna där byggnadsarbetarna skulle riva. De skar upp sex prov, som de utgick ifrån skulle skickas iväg av den ansvarige chefen. Efter ständiga påminnelser fick de se ett skriftligt svar i vecka 39 men då bara från ett prov. Det innehöll asbest. Vad som hänt med de övriga proverna är oklart. För mig är det en gåta att detta kunnat ske, säger Niklas Nordlund.

Byggnads regionala skyddsombud Niklas Nordlund är starkt kritisk till hur detta kunnat ske överhuvudtaget. Foto: Margite Fransson

Byggnads ställde krav på att stoppa jobbet den 15 oktober och har haft ett möte på plats med ett flertal chefer och anställda.
– Vi har krävt att luftprover ska tas så att lokalerna är säkra för dem som ska jobba där. Vi kräver också att prover ska tas på filter i ventilationskanalerna för att granska om det finns några spår av asbest där. I så fall får man sanera allt, säger Niklas Nordlund.

Det handlar ju om lärlingar som ska lära sig yrket och skyddas från faror

De drabbade arbetarna vill idag inte uttala sig i tidningen.
– Jag tycker det är för jävligt det som hänt. Det är självklart att ingen ska behöva utsättas och här hade ju folk varnat för att det kunde finnas asbest.  Det handlar ju om lärlingar som ska lära sig yrket och skyddas från faror. Företaget har inte tagit sitt ansvar, säger Niklas Nordlund.

Det inträffade har anmälts till Arbetsmiljöverket.
– Jag har begärt in en utredning från företaget om vad som hänt. Sedan tar vi det därifrån, säger Arbetsmiljöinspektör Emil Gustafsson.

Så vad säger Peab?
Joakim Engström, var ansvarig platschef när arbetena utfördes:

En lärling rev en matta med asbest – andra lärlingar bar ut asbestavfallet utan skydd. Hur kunde det här få hända?
– Det här är under utredning. Det är inte bekräftat att de har varit utsatta för asbest.

Men det fanns asbest i mattan?
 – Ja. Tre veckor efter att lärlingen rev ut en matta kom det fram att det fanns asbest i den. Vi har skickat in asbestprover och det var ett rum av 15 i skolan som det var fel i.

Hur känner du inför det som hänt?
– Det är väldigt olyckligt att det blivit som det blivit. Men nya prover är tagna. För säkerheten för personalen har vi samlat allt, vi har pratat med en läkargrupp, olika ombud och med dem som gör analyser av proverna. Alla inblandade parter har fått den stöttning de kan få från Peab.

Joakim Engström berättar att man stängde skollokalerna efter det inträffade.
– Sedan gick de in och tog prover. I proverna finns inget utslag på att det finns asbest. Asbest är ju damm, väldigt fint damm. En plastmatta är mjuk och den dammar inte, säger han.

Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef, Bygg och Anläggning Peab Sverige. Foto: Erik Mårtensson

Cecilia Lundgren är arbetsmiljöchef Bygg och Anläggning Peab Sverige.

Hur kommer det sig att en lärling kunnat riva en matta med asbest på er arbetsplats och att andra hanterat rivmassorna utan skydd?
– Vi ser allvarligt på det som inträffat men har inte all information än. Vi har startat en omfattande intern utredning för att utreda hur det kunde ske. Det ska inte kunna hända.

Men hur kunde en lärling få i uppgift att riva en matta med asbest?
– I det skedet var platschefens uppfattning att det inte fanns någon asbest i mattan.

Hur stor har exponeringen för asbest varit?
– Vi har fått veta att det var en relativt liten risk för exponering. Arbetsplatsen har konsulterat externa experter på asbest och haft kontakt med företagshälsovården. Den bedömning man gör är att det ska vara ganska liten risk för exponering i och med att asbesten fanns i själva mattan men bedömningen görs också utifrån hur mattan hanterades. Men detta är också något vi tittar närmare på i vår utredning.

Vilket ansvar tar ni på Peab för att er personal inte ska utsättas för asbest?
– Vi har rutiner för hur vi ska agera. Det finns ju ett heltäckande regelverk och det här får inte hända. Det är otroligt viktigt att vi kan lära oss av det här, så att det aldrig händer igen. Här gick något fel men vi vet inte riktigt varför och hur.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Peab-lärlingar trodde de var skyddade – då kom beskedet om asbest

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig