info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Peab höjer sin vinstprognos

Peab visar positiva siffror för det första halvåret.

Bolaget har därför beslutat att höja prognosen för år 2000. Resultatet före skatt beräknas bli 625 miljoner kronor. Den tidigare resultatprognosen var på 400 miljoner kronor.
Det förbättrade resultatet förklaras av att den starka konjunkturen bidrar till ökad efterfrågan på bygginvesteringar och förbättrade marginaler.
Resultatet före skatt uppgick till 239 miljoner kronor för årets sex första månader. Förra året gjordes en förlust på 124 miljoner kronor för samma period. I halvårsresultatet ingår 200 miljoner kronor i överskottsmedel från SPP.
Peab har, precis som många andra byggbolag, fortsatt att renodla verksamheten. I flera fall handlar det om att Peab och BPA går skilda vägar. Bland annat har Peab och BPA delat upp tillgångarna i det tidigare gemensamt ägda bolaget Oskarsborg. Peab har även avyttrat sina 50 procent i fastighetsförvaltningsbolaget Ecuro till BPA. Peab har i sin tur förvärvat BPA:s 50-procentiga innehav i Maintech. Ett bolag som arbetar med drift och underhåll inom industrisektorn.
Antalet anställda i Peab var vid halvårskiftet 9 414 personer. Att jämföra med 9 216 föregående år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Peab höjer sin vinstprognos

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig