info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Peab begär förhandling om fast lön

Peab kommer att begära förhandling med Byggnads om att införa fast lön i hela företaget. Företagets ledningsgrupp har beslutat om systemet.

Redan i denna veckan har Peab och Byggnads informella samtal om Peabs förslag till nytt lönesystem. Det bekräftas av Peab Sveriges vd, Göte Brännvall.
– Vi har fattat beslut i ledningen, infört systemet för företagets tjänstemän och vill nu genomföra det här för alla anställda så snart som möjligt, säger Peabs vd, som också sitter i Sveriges Byggindustriers styrelse.

Sedan förra hösten har Peabanställda byggnadsarbetare på olika håll i landet fått allt intensivare påstötningar om att acceptera fast lön i nyproduktion. Mest aktiva har Peabs regioner i Väst- och Mellansverige varit.
Flera lagbasar har berättat om ett starkt tryck från Peab. Irritationen har vuxit i Byggnads som anser att byggavtalet inte tillåter fast lön i nyproduktion.
– Vi är medvetna om att det krävs en överenskommelse med Byggnads centralt för att vi ska kunna genomföra det här. Och vi kommer att begära förhandling i frågan inom kort, säger Göte Brännvall.

Peab vill få en egen överenskommelse med Byggnads i frågan och är inte beredda att vänta på en överenskommelse mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier.
– Men vi är medvetna om de regler som gäller och kommer att följa dem, säger vd:n för Peab Sverige.
Lönesystemet som Peab vill införa består av en fast månadslön kompletterad med bonus dels på arbetschefsområde och dels på region i företaget. Bonusen ska vara max två basbelopp (i år 73 800 kronor) och den fasta lönedelen ska vara lika för alla yrkesarbetare i en region och utgå från genomsnittsförtjänst i området.
– Vi vill genomföra det här eftersom vi vill ha lönesystem som stödjer samverkan mellan alla medarbetare i företaget, säger Göte Brännvall.
Han anger också omvärldens löneformer som argument för förändringen.
De problem han ser med dagens system är dels att det är kostsamt med olika löneformer samt att det nu är stora löneskillnader mellan anställda.
– Vi har inte lagt fram det här nu bara för att vi oroas av löneutvecklingen, säger han.
– Det är mer så att vi ser det här som en naturlig utveckling av företaget.
Göte Brännvall tror inte att de Peab-anställdas möjlighet att påverka lönen minskar i det nya systemet. Han medger däremot att systemet kan innebära att vissa anställda får sänkt årsinkomst.
– Men vi måste se till majoritetens bästa, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Peab begär förhandling om fast lön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig