info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oro för dumpade löner

Oro för de svenska kollektivavtalens position när utländsk arbetskraft blir vanligare syns i motionerna till Byggnads kongress. Flera förslag handlar om hårdare krav på avtal, ett gäller utträde ur EU.

Kollektivavtalens roll på en internationaliserad arbetsmarknad har varit omdebatterad sedan Byggnads förra kongress, främst genom Vaxholmskonflikten. Frågan återkommer i motionerna till årets kongress.
Flera motioner gäller att Byggnads ska arbeta för krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Alltså att stat, kommun och landsting bara ska kunna beställa byggjobb av entreprenörer som tecknar avtal.

Ett sådant förslag kommer bland annat från Uppland. I motionen konstateras att avtal måste tecknas så snart det finns anställda, oavsett om företagen är svenska eller utländska.
Även Göteborg har skickat in önskemål om krav på svenska kollektivavtal vid upphandling. Skribenten slår fast att utländska arbetare är välkomna, om anbud och arbete sker på lika villkor. Förbundsstyrelsen bifaller, enligt sitt utlåtande, motionerna om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Avdelningen i Malmö har lämnat förslag om att yrkesbevis ska krävas även av arbetskraft från andra länder än Sverige. Från Malmö kommer även ett mer drastiskt förslag gällande hur avtalen ska värnas. I motionen står att många röstade för EU utifrån argument om bland annat fred, men att många byggnadsarbetare ångrat sig när facit börjat bli synligt.
Enligt skribenten har det visat sig att Sverige förväntas sänka välfärden, i stället för att länder utan utbyggd välfärd ska närma sig de svenska nivåerna. Motionen slutar i en önskan om att Byggnads ska verka för ett utträde ur EU om ingen förändring kan förespeglas.

En motion från Byggettan pekar i stället ut en väg där dumpade villkor motarbetas med en gemensam facklig strategi i Europa. Förslaget gäller bland annat ökade resurser till stöd för den fackliga organiseringen i nya EU-länder från det gamla östblocket.
Utifrån internationaliseringen föreslår Byggettan även, i en annan motion, åtgärder mot rasism och diskriminering. Förslagen gäller bland annat lokala integrationsombud och lokala handlingsplaner mot rasism och diskriminering.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oro för dumpade löner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig