info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Omfattande sanering av PCB väntar

Det finns misstankar om att miljögiftet PCB finns i en stor del av det svenska fastighetsbeståndet.

Just nu pågår en inventering för att få veta hur mycket och målet är att sanera fastigheterna från miljögiftet före år 2003, enligt ett handlingsprogram som Byggsektorns Kretsloppsråd har.
Landets fastighetsägare har uppmanats att undersöka de fastigheter som är byggda mellan 1956 och 1973. Denna inventering har börjat ge resultat. I Malmö, till exempel, misstänks hälften av fastighetsbolaget MKB:s fastighetsbestånd innehålla PCB.
Efterhand som genomgången blir klar kommer fastighet efter fastighet att få saneras från miljögiftet med hjälp av byggnadsarbetare.
Först och främst har kretsloppsrådet inriktat sig på att få de allmännyttiga företagen att undersöka sina hus. Det finns cirka 100 000 -150 000 lägenheter i elementbyggda hus som är byggda under den aktuella perioden. Aktuella är också andra storbyggen som till exempel lasarett.
-Det kan finnas anledning att se över såväl nyproducerade hus, som hus som byggts om under den här perioden. Översynen behövs egentligen överallt där man behövt göra olika typer av fogar, säger Per Lilliehorn, sekreterare i kretsloppsrådet och ansvarig för projektet PCB i byggnader.
PCB kan finnas på en rad ställen. I fogar mellan element, i fogar vid fönster och dörrar, samt i vissa fall också i fogar inomhus. PCB användes eftersom det är så beständigt, samma egenskap som gör det till ett särskilt allvarligt miljögift.
PCB kan skada såväl immunförsvaret som fortplantningsförmågan och är förbjudet att använda sedan 1972. För att hindra att det från att läcka ut och ge skador måste därför de fastigheter som innehåller PCB saneras.
Att hantera och arbeta med PCB ställer stora krav på byggnadsarbetarna. Det gäller både att hindra giftet från att läcka ut och skydda sig själv. I ett delprojekt till PCB i byggnader har en handledning tagits fram för att man på säkrast möjliga sätt ska kunna arbeta med att ta bort miljögiftet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Omfattande sanering av PCB väntar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig