info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ombudsmän arbetar dubbelt

Många av Byggnads lokalombudsmän har stora extrainkomster från olika uppdrag. Byggnads vill att de ska ta uppdragen för att nå inflytande.

Upp mot hälften av Byggnads 294 lokalombudsmän har extrainkomster från olika uppdrag. Ett 30-tal av dem hade 2003 extrainkomster utöver lönen, på mellan 50 000 och upp till 150 000 kronor. Det visar Byggnadsarbetarens granskning.
Extrainkomsterna kommer från politiska uppdrag och från uppdrag i företag och organisationer som anses stå nära Byggnads.

Dubbelarbetet är helt i linje med Byggnads strategi. Man vill ”blanda sig i”, säger Byggnads ekonomichef, Clas Nykvist. De extrainkomster som ombudsmännen får ser förbundet som en välförtjänt belöning.
Revisorerna i Byggnads avdelning i Jämtland-Härjedalen upptäckte förra vintern att avdelningens kassör, Ebbe Westgard, fått förlorad arbetsförtjänst från Bergs kommun utan att göra löneavdrag. Den typen av dubbel ersättning är inte tillåten enligt reglerna i avdelningen. Och eftersom Ebbe Westgard var den som skulle se till att reglerna följdes, tvingades han gå från jobbet.

Men reglerna skiljer sig från avdelning till avdelning. I till exempel Halmstad kan ombudsmännen ta ut förlorad arbetsförtjänst från andra uppdragsgivare utan att göra avdrag från lönen. Taket är 75 timmar per år.
Dubbel ersättning stoppas ofta av kommunerna. De begär kvitto på löneavdrag för att betala ut förlorad arbetsförtjänst. Andra organisationer och bolag har mindre strikta regler.
Många av de lokalombudsmän som har de högsta årsinkomsterna redovisar i detalj hur de kvittar förlorad arbetsförtjänst mot löneavdrag.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är alltså inte den främsta orsaken till de höga årsinkomsterna, det är arvoden för uppdrag, ofta årsarvoden, som ger resultat. Mest lönande är styrelserna för kommunala bolag. Där betalar man i normalfallet en ordförande ett årsarvode på över 100 000 kronor som inte behöver kvittas mot lön.
Nackdelen är att den typen av uppdrag innebär mycket jobb. En del har löst det genom att minska sin arbetstid som lokalombudsman. Andra försöker göra både och.

Trots extrainkomsterna är det ingen av dem som har många och/eller tunga uppdrag som uppger att pengarna är drivkraft. Viktigare är politiskt intresse och engagemang, möjligheten att påverka och, inte minst, Byggnads uttalade önskemål att de ska delta i kommuner, landsting och i andra sammanhang.
Mer om granskningen av ombudsmännens extrajobb finns i Byggnadsarbetaren nummer 14/2004 som kommer ut idag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ombudsmän arbetar dubbelt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig