info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Olycksfritt målet på Skanskabyggen

Målet är olycksfria arbetsplatser. På onsdag inleder Skanska en långsiktig satsning på säkerheten. Den som inte har hjälm får inte vara på Skanskas arbetsplatser, oavsett om det är en egen anställd eller en underentreprenör.

Satsningen innebär att man skärper regler då det gäller säkerheten. Det handlar bland annat om den personliga skyddsutrustningen.
– En anställd får inte fortsätta jobba om han kommer utan hjälm och skyddsskor och det gäller även underentreprenörer, säger Mats Williamson, vd för Skanska Sverige AB. Hjälmtvång har visserligen funnits förut, men undantag har tillåtits. Nu är det nolltolerans som gäller. 
Skanskas satsning på en ökad säkerhet kommer att ske världsomspännande i koncernen, lite olika utformat efter varje land.
Starten sker med Skanska Safety Day, den 20:e oktober, under EU:s arbetsmiljövecka. Dagen föregås av informationsmöten på alla svenska byggarbetsplatser.  

Säkerhetsdagen
är tänkt att bli en dag helt utan olyckor i koncernen.
– Och lyckas man ha en dag fri från olyckor, kan man ha en vecka och ett år, säger Mats Williamson.
Vad krävs då för att få bättre och säkrare bygge?
– Mycket är det en mental inställning och om vi bara hade ordning och reda på arbetsplatserna har vi löst mycket av problemen. Men det kräver ett ledarskap och ett individuellt ansvar, säger Mats Williamson.

Hur detta fungerar i praktiken varierar från arbetsplats till arbetsplats. Under våren besökte han själv 45 byggen inom Skanska Sverige och undersökte arbetsmiljön.
– Vi är för ojämna. Jag kan hitta arbetsplatser med en hög standard och arbetsplatser där jag inte känner mig alls nöjd.
Han blir själv missnöjd när han kommer till arbetsplatser där det är rörigt, stora risker och ingen talar om för honom var farorna finns, eller ställer krav på hjälm.
En del i den nya satsningen är ökade krav på analys av risker och på skydd mot fall. Vidare kommer man att i fortsättningen inte bara mäta olyckorna för Skanskas anställda utan också för underentreprenörer. På alla arbetsplatsmöten ska säkerheten vara punkt nummer ett. Varselväst måste användas utomhus och buller, -ögon-och andningsskydd där det behövs.  

En stor debatt i hela byggbranschen är den utländska arbetskraften och Mats Williamson utgår ifrån att Skanska framöver kommer att anlita utländsk arbetskraft i högre grad, både som entreprenörer och i företaget vid arbetstoppar. Han säger att det ska ske till samma villkor som för de svenska arbetarna, men han kan se ett språkproblem.
-Vi måste säkerställa att man kan kommunicera med varandra, säger han.

Ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet. Det är grunden till den satsning som nu görs. Skanska har erfarenheter från Hallandsåsen och av allvarliga olyckor med svårt skadade och döda.
-När en olycka sker tänker man: Jag vill inte vara med om det här fler gånger. Vi måste göra allt vi kan för att skapa en skadefri arbetsmiljö,  säger Mats Williamson.
De fackliga organisationerna har deltagit i arbetet med satsningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Olycksfritt målet på Skanskabyggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig