info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Olycksbygget stoppas igen

Arbetsmiljöverket har stoppat allt arbete i ett bergrum under jord på Fortum i Hjorthagen, efter att Elektrikerförbundet påtalat brister när det gäller säkerheten.

Igår lade Elektrikerförbundet ett skyddsombudsstopp på den del av bygget där ett trettiotal elektriker befinner sig, ett bergrum under jord, vid kraftvärmeverket i Hjorthagen.
”Om strömmen går, skulle man inte hitta vägen ut ur bergrummet”, sade facket.
Arbetsgivaren, elföretaget Mforce, begärde prövning hos Arbetsmiljöverket, som gjorde en granskning av arbetsplatsen idag.

”Allvarliga brister”

– Vi åkte dit och kunde konstatera att de brister som facket påtalat, var allvarliga, och därför lade vi ett omedelbart förbud direkt. Ingen personal får befinna sig i bergrummet, förrän bristerna är åtgärdade. Detta gäller all personal, inte bara elektriker, säger Thomas Blombäck, tillsynsdirektör på arbetsmiljöverket.
Bristerna gällde utrymningsvägar vid en nödsituation, samt belysningen i bergrummet. Det gällde också skyltning. Arbetsmiljöverket ställde även krav på att det ska finnas reserv-el, på arbetsplatsen i händelse av strömavbrott.
-Det kommer att kopplas ett vite till förbudet, men vitesbeloppet är inte bestämt, så det kan jag inte säga något om ännu, säger Thomas Blombäck.

Information om utrymningsvägar

Kraven ställdes på arbetsgivaren, elföretaget Mforce.
Fortum, som är samordningsansvarig när det gäller arbetsmiljön, ska se till att ingen personal går ner i bergrummet.
– När bristerna är åtgärdade måste Fortum ge all personal information om var utrymningsvägarna finns, inför en eventuell nödsituation, säger tillsynsdirektör Thomas Blombäck på arbetsmiljöverket.

”Upprörande”

Petter Johansson, ombudsman på Elektrikerförbundet tycker att det är upprörande, att facket ska behöva jobba med den här typen av brister, så kort efter att bygget drabbats av två dödsolyckor.
-Det är oerhört tragiskt det som hänt, och det är för jävligt att vi upptäcker en sån här grej, så kort efter olyckan, men på ett sätt är det ändå tur, att vi upptäckte det, och att vi nu får ordning, så att folk kan arbeta på ett säkert sätt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Olycksbygget stoppas igen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig