info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Olika villkor facklig utmaning

En av Byggnads tuffaste utmaningar är de splittrade arbetsplatser där byggnadsarbetare arbetar sida vid sida med olika villkor. Det anser forskaren Anders Neergaard.

-Byggarbetsplatserna blir mer och mer fragmenterade genom bemanningsföretag, många underentreprenörer och arbetare med f-skattsedel. På ett bygge kan arbetare ha helt olika arbetsvillkor och bara vissa av dem är med i facket, säger Anders Neergaard, som talade vid Byggnads Framtidsdagarna.
Han forskar i sociologi vid Linköpings universitet och är specialiserad på fackliga frågor kopplat till invandring. Han har bland annat varit med och skrivit ”Bortom horisonten”, om fackets vägval i tider av globalisering.

Vägval för facket

Situationen på arbetsplatserna, menar han, leder till avgörande vägval för facket. Ska man bara slå vakt om de som är medlemmar idag, eller också rikta sig mot nya grupper. Det handlar hur solidarisk man är mot varandra i praktiken.
-Det är frågan om vilka som utgör vi:et när man talar om byggnadsarbetare. Hur ska Byggnads försvara kollektivavtalen och för vem?
Han anser att facket måste satsa på att få med fler utländska arbetare och ungdomar, båda grupper som oftast arbetar till sämst villkor.
– Då facket varit som bäst och starkast har man hittat nya, offensiva sätt att ta in fler grupper och få fler rättigheter, säger Anders Neergaard.

Tycka till

Olika framtidsfrågor står i centrum under Byggnads framtidsdagar då 340 anställda och förtroendevalda i Byggnads samlats på Arlanda för två dagars konferens. Det är den första samlingen med alla anställda och startskottet för den treåriga utbildningssatsningen Kunskapslyftet. Tanken är att skapa en mer enhetlig organisation som ger bättre service. Detta inte minst efter tunga år av sjunkande medlemstal och en stor omorganisation då förbundet gått från 24 avdelningar till 11 regioner. Vägen till bättre service och fler medlemmar ska gå via kurser i personlig utveckling, utifrån de behov som finns i förbundet, samt via förnyade arbetssätt, är meningen. För att genomföra utbildningen har Byggnads anlitat Sententia, ett företag som arbetar med ledar-och organisationsutveckling och konferensdagarna får de anställda tycka till om Byggnads framtid och vilka utbildningar som behövs. Därefter fastställs hur det ska bli.

Viktigast vara ute

För de flesta på konferensen var detta något helt nytt, men i två regioner Väst och Mälardalen har utbildningar redan påbörjats. Tomas Emanuelsson, ordförande i Väst är en av dem som testat.
– Vi i styrelsen deltar i en kurs på sammanlagt sex dagar. Det har handlat mycket om hur jag som person kan bidra till att styrelsen arbetare bättre och effektivare, säger han.
Liksom många andra på Framtidsdagarna ser Tomas Emanuelsson medlemsvärvningen som en överlevnadsfråga.
-Det handlar om att skapa en facklig medvetenhet på arbetsplatserna och att få med grupper som vi är svaga på att organisera idag.
För Mikael Johansson, avtalsansvarig i region Örebro-Värmland, är arbetsplatsbesöken centrala.
-Det viktigaste är att vi får tid att vara ute och möta medlemmar och ickemedlemmar i verksamheten. Då kan vi visa att vi gör en skillnad. Det är när vi kommer ut vi upptäcker oegentligheter och kan hjälpa till, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Olika villkor facklig utmaning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig