info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökat slarv vid takarbete

Slarv med säkerheten vid takarbete ökar i Stockholm. Den senaste månaden har arbetsmiljöinspektionen satt 10 - 15 förbud på olika arbetsplatser. Samtidigt är en tredjedel av alla anmälda olyckor i byggbranschen fallolyckor.

– Vi känner oss som pappor som springer runt och kontrollerar sådant som borde vara självklart, säger P-O Lindström, chef för arbetsmiljöinspektionens bygginspektörer i Stockholm.
Under sommaren ökar antalet takjobb. Många fastighetsägare passar på att renovera och måla om. Åke Ekstrand, arbetsmiljöinspektör i Stockholm har förbjudit arbete på fyra olika arbetsplatser sedan midsommar. Oftast slarvas det med skyddsräcken och säkerhetslinor. Vid större arbeten ska skyddsräcken alltid sättas upp vid takfotskanten. Vid snabba jobb, som byte av några takpannor, räcker det med säkerhetslinor. Är taken branta, vilket är särskilt vanligt i Stockholms innerstad, ska både säkerhetslina och skyddsräcken användas.

– Jag har satt förbud på arbetsplatser där inga säkerhetsanordningar används. I en del fall är det utländsk arbetskraft, som jobbar åt svenska firmor, som inte fått information om vad som gäller, säger Åke Ekstrand.
P-O Lindström tror att en del av slarvet bottnar i pressade byggtider. När det ska gå fort prioriteras inte säkerhetstänkandet.
– Man ska komma ihåg att de 10 – 15 förbud vi satt den senaste månaden är de vi sett. Det är många arbetsplatser vi inte besöker. Från marken är det svårt att se om det pågår takjobb. Jag upplever att slarvet ökar, säger han.

För några veckor sedan avslutade arbetsmiljöverket första etappen i sin granskning av fallolyckor i byggbranschen. Då besöktes 413 arbetsplatser runt om i landet. Hälften av de granskade företagen fick skriftliga krav på förbättringar. En tredjedel av alla olyckor i bygg- och anläggningsbranschen är fallolyckor. Mellan åren 1995 – 2002 omkom 26 arbetstagare och egenföretagare i sådana olyckor.
När arbetsmiljöinspektionen sätter ett förbud så stoppas arbetet tills säkerhetsanordningar kommit på plats. Företag som gång på gång slarvar med säkerheten kan straffas med generella förbud. Med det menas att innan varje takjobb måste företaget kontakta arbetsmiljöinspektionen som åker ut och godkänner säkerhetsarrangemangen. Inspektionen har även möjlighet att lägga löpande vite. Det innebär att varje gång företaget bryter mot arbetsmiljöinspektionens krav riskerar de böter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökat slarv vid takarbete

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig