info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Faran ingen pratar om – kan ge nervskador

En ny granskning visar på farligt höga värden bland slående skruvdragare. Maskiner med slag och stötar kan ge dig nervskador, men reglerna skyddar dig inte.

Precis som vid lågfrekventa vibrationer kan slag och stötar leda till allvarliga skador. Forskaren Hans Lindell testar nu 14 olika maskiner. Foto: Marta Bartosiak

I förra numret skrev vi om vibrationer som slår ut byggnadsarbetare. Men du kan skadas illa fast du följer alla regler. Orsaken: maskinerna kan ha skyhöga värden för slag och stötar som inte syns när man mäter enligt maskinstandarden.

Även om det är dåligt med efterlevnaden, omges vibrationer av stränga regler. Däremot finns inga gränsvärden alls för slag och stötar. Dagens mätmetoder och regler stoppar inte skadorna från slående maskiner, som till exempel spikpistoler och slående skruvdragare.

Läs också Föll 20 meter - fortfarande allvarligt läge för skadad

Hans Lindell

– Man är inte skyddad om man har maskiner med slag och stötar. Då ska man vara extra försiktig, säger Hans Lindell vid institutet RISE IVF, som forskar om maskiner och vibrationer.

Inom ramen för projektet ”Noll vibrationsskador” testar han nu 14 olika maskiner på uppdrag av maskinuthyrarnas branschorganisation, Swedish Rental. Han har blivit förskräckt.

– Vi har bara börjat men jag måste varna för att några av de slående skruvdragarna vi testat sticker iväg rejält i testet. Vi ska nu kontakta tillverkarna och fråga om orsaken.

I testet finns maskiner som används på många svenska byggen. Förutom skruvdragarna också tigersågar, olika borrmaskiner, bilningsmaskiner, med flera. Resultatet kommer att vara klart i början av hösten.

Det finns en internationell standard som bedömer hur farliga vibrationer är. Den tar bara hänsyn till vibrationer med en frekvens under 1 250 kiloherz men i maskiner med slag och stötar är vibrationerna ofta betydligt högre än så. Det är den standarden som de svenska reglerna bygger på.

– Slag och stötar är högfrekventa och ger en kort chockverkan, medan de vibrationer som mäts normalt är lågfrekventa, säger Hans Lindell.

Precis som vid lågfrekventa vibrationer kan slag och stötar leda till allvarliga skador. Framförallt finns en risk för nervskador, däribland domningar, stickningar, nedsatt känsel och fumlighet. Hur många byggnadsarbetare som skadats är oklart och problemet är att de ofta utsätts för en kombination av vibrationer och slag. Inom industrin finns arbetsplatser där 70 procent av arbetarna har nervskador efter att endast ha utsatts för slag och stötar.

Hans Lindell har själv i 25 års tid försökt uppmärksamma branschen på problemen. Han är nu ordförande i en standardiseringsgrupp inom EU som ska arbeta med en förändring av maskinstandarden.Men varför har inget gjorts förut?

– Det är ett välkänt faktum men det har ändå tagit tid att väcka frågan och det är nu ett stort arbete att få till en förändring, säger han.

Enligt Hans Lindell är ett problem också att det saknats tillförlitliga mätmetoder för de slående maskinerna. Men i dag finns de på plats.

Värde saknas

I de svenska föreskrifterna från Arbetsmiljöverket står att man vid riskbedömning särskilt ska uppmärksamma återkommande vibrationer eller upprepade stötar. Men något värde som stoppar farliga jobb finns inte.

Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Faran ingen pratar om – kan ge nervskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig