info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökad stress och mindre kontakt på bygget under pandemin

Stress bland chefer och medarbetare har ökat och för sex av tio chefer har möjligheten att fysiskt träffa byggnadsarbetare minskat.

Byggchefer upplever att stressen ökat bland medarbetare. Bilden är en arkivbild. Foto: Mostphotos

Många byggen har kört för fullt när andra verksamheter stått stilla. Men pandemin har påverkat åtskilliga av dem som jobbar där, genom en ökad stress och genom att det varit svårare att leda verksamheten på byggen.
Det visar resultat från Byggchefsbarometern 2021.

Hälften av byggcheferna tycker att stressen har ökat och 60 procent har haft mindre möjligheter att träffa sina medarbetare fysiskt.
Fler chefer än vid tidigare undersökningar tycker att det har varit svårt att vara en bra ledare.

Stressen gäller också i hög grad yrkesarbetarna. 42 procent bland de manliga arbetsledarna och 48 procent bland de kvinnliga ser en ökad stress bland medarbetarna.

Samtidigt anser de flesta chefer att produktiviteten varit oförändrad.

Då det gäller svårigheten under pandemin anser hälften av cheferna att det varit svårare att planera bemanning. Mycket av arbetet har inriktats på nuläget och mindre har kunnat inriktas på att blicka framåt.

Byggcheferna har jobbat mindre på distans än deras kollegor på arbetsmarknaden i övrigt.
27 procent har jobbat mestadels på distans, jämfört med 40 procent för chefer i alla branscher.

Resultatet finns i en delrapport, en Novusundersökning,  om pandemin från Byggchefsbarometern. Undersökningen är i huvudsak gjord i mars 2021 och genomförd via webbintervjuer. Utskick gjordes till 15 750 medlemmar i Byggchefernas medlemsregister. 2 048 har svarat.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fakta: Byggcheferna

Byggcheferna är en
branschförening inom Ledarna för chefer och ledare inom samhällsbyggnad. 17 000 personer är medlemmar.

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökad stress och mindre kontakt på bygget under pandemin

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig