info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökad risk för hjärtinfarkt bland arbetare

De som varit arbetare hela livet löper dubbelt så stor risk att drabbas av en hjärtinfarkt jämfört med dem som jobbat som tjänstemän. Det räcker med några få år som yrkesarbetare för att risken ska bli tydlig. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Totalt har 1 709 personer – som drabbats av förstagångshjärtinfarkt – granskats. De har fått uppge för varje år från födseln om de varit arbetare eller tjänstemän. För barndomsåren har i första hand pappans yrkesbakgrund valts.
Resultatet är tydligt och det visar att de som har varit arbetare hela livet löper drygt två gånger så risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som varit tjänsteman hela livet. Det finns en påtaglig koppling mellan år som arbetare och en gradvis ökad risk.
Den största förklaringen till den ökade risken är skillnader i den sociala processen. Det vill säga att tjänstemän och arbetare i viss utsträckning lever olika liv och därmed samlar på sig olika erfarenheter genom åren.
Det kan handla om skillnader i livsstilsbeteende som alkoholkonsumtion, rökning och fysisk inaktivitet, men även om olikheter i den sociala och psykosociala situationen. Skillnader i arbetsmiljön mellan arbetare och tjänstemän kan ha viss betydelse.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökad risk för hjärtinfarkt bland arbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig