info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt tätningsmedel i Hallandsåsen

Banverket vill göra försök med ett nytt mineralbaserat tätningsmedel i Hallandsåsen.

Inför ett fortsatt tunnelbygge vill Banverket prova med det nya tätningsmedlet Cembinder, som till huvudingrediens har kiseldioxid, koksalt och vatten.
– Effektiva och miljösäkra alternativ skulle gynna tunnelbygget och hela bergbranschen, säger Gunnar Gustafson, professor i geologi på Chalmers. Han ansvarar för det tänkta pilotförsöket i Hallandsåsen.
Utvecklingsarbetet av det nya medlet har pågått i fyra år vid två kemiföretag. Resultaten har mottagits positivt av bergtekniker och miljögranskare. Det har gjort att Chalmers och Banverket vill se om det i verkligheten kan vara ett komplement till cement i Hallandsåsen och på andra bergbyggen.
Därför har de sökt tillstånd hos Båstads kommun.

Maximalt tio ton är tänkt att användas i försök i norra tunneln, som beräknas ta sex till tio dagar. De risker som finns med medlet enligt miljögranskningen, är den andel av medlet som inte stelnar, vilket alltid är fallet vid sprickbildning. Ämnena som särkskilt ska granskas då är koksalt och aluminium.
– Allt pekar på en mindre miljöbelastning än cement , vilket är det dominerande tätningsmedlet idag, säger Gunnar Gustafson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt tätningsmedel i Hallandsåsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig