info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt storförbund 1 januari 2008

Nu har direktiven kommit för sammanslagningen mellan Byggnads, Fastighets, Målarna och Elektrikerna. - En realistisk tid för sammanslagning är januari 2008. Blir det tidigare är det bara bra, säger Leif Jansson, förbundssekreterare på Byggnads.

Arbetet med att undersöka möjligheten till en sammanslagen av de fyra förbunden har nu startat. Hittills har förbunden tillsatt tre huvudgrupper. En som diskuterar organisationsfrågor där bland annat bemanningsfrågor ska utredas. En grupp går igenom de ekonomiska konsekvenserna och bland annat ska de se över olika avgifter. Den tredje gruppen ska arbeta med avtalsfrågor. Dessa tre grupper har börjat eller ska börja sitt arbete inom kort.
Dessutom ska det tillsättas en personalgrupp. Där ska man se över hur mycket personal som behövs i framtiden.
– Om det blir tal om övertalighet så ska personalgruppen även plocka fram ett handlingsprogram för detta ändamål, säger Leif Jansson.
Det ska även tillsättas en informationsgrupp som ska hålla anställda och medlemmar informerad om vad som händer.
– Senast i februari nästa år ska vi ha en färdig skiss på hur ett nytt förbund skulle kunna se ut, säger Leif Jansson.
Förslaget kommer att läggas fram på Byggnads kongress 2006.
– Då kommer det inte att fattas något definitivt beslut om en sammanslagning. Meningen är att kongressen då ska ta del av det arbete som utförts och komma med synpunkter, säger Leif Jansson.
Om kongressen beslutar sig för att förbundet ska gå vidare med sammanslagningsplanerna kommer arbetet att intensifieras. Samtalen mellan förbunden kommer att fördjupas och gå in mer på detaljer då det gäller bland annat juridiska frågor, försäkringar och avtal.
Målet är att det ska bli en sammanslagning 1 januari 2008.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt storförbund 1 januari 2008

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig