info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt semesteravtal för VVS-montörer

Byggnads och VVS-Installatörerna har träffat ett nytt semesteravtal. Det kommer att träda i kraft 2006. Den gamla semesterkassan avskaffas. Samtidigt kom parterna överens om att nivån för semesterören blir 20,06 kronor per timme för 2005.

Det nya semesteravtalet innebär att den tidigare semesterkassan kommer att fasas ut under de närmaste åren. Den sista utbetalningen från semesterkassan kommer vid midsommar 2006. Det blir en utbetalning för hela 2005. Ersättning för första kvartalet 2006 ska betalas av arbetsgivaren senast julen 2006. Efter det gäller det nya semesteravtalet, som i princip ser ut som Byggavtalets semesteravtal.
Den största skillnaden mellan nuvarande semesterkassan och det nya semesteravtalet är att semesterlönen kommar att öka i takt med högre lönenivå. Det kommer alltså bli skillnad på hur mycket man får i ersättning. Tidigare delade alla vvs-montörer solidariskt på pengarna som gick till semesterkassan, då alla fick lika mycket i ersättning.
– Vi ville inte byta system, men det är arbetsgivarna som tryckt på i den här frågan, säger Rolf Levin, förhandlare på Byggnads.
Enligt det nya avtalet ska semesterlönen uppgå till 12,8 procent av semesterunderlaget. Det är samma nivå som man har på Byggavtalet.
– Totalt sätt blir samma ersättningsnivå som tidigare. Där är det ingen skillnad, säger Rolf Levin och fortsätter:
– På de företag som har ett lågt löneläge får man med det nya avtalet en lägre kostnad för semesterersättningen. Där kommer det finnas ett utrymme för de som får lägst ersättning att förhandla om höjd lön som kompensation.
En annan förändring är när semesterlönen betalas ut. Enligt det gamla systemet kom pengarna alltid till midsommar, men i och med det nya semesteravtalet kommer ersättningen att betalas ut i samband med att man har semestern.
Bakgrunden till att det blev förhandlingar om en nytt semesteravtal är att VVS-Installatörerna sade upp avtalet i samband med förhandlingarna om semesterören hösten 2003.
I samband med förhandlingarna om det nya semsteravtalet gjorde parterna upp om nivån för semesterören för 2005. För en fullbetald VVS-montör hamnade nivån på 20,06 kronor per timme.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt semesteravtal för VVS-montörer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig