info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt etiskt råd i byggbranschen

Från första juni har byggsektorn ett gemensamt etiskt råd. Det ska avgöra om medlemmar stridit mot en samling etiska regler, och publicera sina beslut i branschpress.

Tidigare har det funnits etiska råd och regler inom delar av byggsektorn, bland annat i Sveriges Byggindustrier. Nu har ByggherreForum, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, Installatörerna samt STD Svensk Teknik och Design gått samman i frågan.

Det nya rådets ordförande Åsa Söderström Jerring konstaterar att det är en styrka att därmed ha samlat dem som är verksamma genom byggproduktionens alla led.
Reglerna som de enats om handlar bland annat om att medlemsföretag inte får samarbeta med oseriösa aktörer, och inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning.

Den som bryter mot reglerna kommer att få stå för det i branschpress såsom Byggindustrin. Åsa Söderström Jerring säger att man alltid kan diskutera om publicering av rådets beslut är en tillräcklig sanktion.
– Min egen uppfattning är att det är en bra sanktion, säger hon och tillägger att exempelvis böter skulle slå väldigt olika mot olika stora företag.
Hon representerar själv ingen organisation, utan beskrivs som fristående ordförande med bakgrund i branschen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt etiskt råd i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig