info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt avtalskrav om arbetsmiljön

Byggnads kräver att en arbetsmiljöcertifiering införs i byggbranschen. Kravet ställs inför kommande avtalsrörelsen. Orsaken är att många skadas och dör i byggolyckor.

I en debattartikel i Dagens Nyheter avslöjar Byggnads sitt nya krav om arbetsmiljöcertifiering inför den kommande avtalsrörelsen. För att överhuvudtaget få verka i byggbranschen, tycker Byggnads att företagen och arbetsplatserna ska uppfylla vissa krav. Kraven för certifiering ska enligt Byggnads vara att:
* både arbetstagare och ledning har gått en skyddsombudsutbildning på 14 dagar.
* att ett nytt utbildningsprogram genomförs inom skydds-och arbetsmiljö för alla anställda och arbetsledningar. De ska då få ett grönt kort, som ska ge behörighet för att alls få komma in på en arbetsplats.
* att företagen ska betala en avgift i procent av vinsten till en arbetsmiljöfond, som förvaltas av fack och arbetsgivare, där medel ska gå till regional skyddsombudsverksamhet och forskning.
* att företaget måste vara anslutet till en branschföretagshälsa, motsvarande gamla Bygghälsan.
* att tekniska krav för maskiner och verktyg måste vara uppfyllda.
* om det händer en olycka och det visar sig att företaget är skuld till den, ska företaget kunna mista sin certifiering och måste komma med en ny ansökan.
Enligt Byggnads krav ska certifieringen gälla i alla kollektivavtal och vid alla offentliga upphandlingar, anbud och avtal. Och om den saknas ska dessa avtal hävas.

Rädda för att gå till jobbet

Bakgrunden till kraven är att Byggnads anser att arbetsmiljön på många håll är helt oacceptabel. Hittills i år har sju personer dött i byggolyckor, enligt en sammanställning Byggnadsarbetaren gjort. 2010 orsakade 3 033 arbetsolyckor i byggbranschen sjukskrivning. En tidigare undersökning gjord av Novus opinion visade att varannan byggnadsarbetare var rädd för att gå till jobbet, samt att en tredjedel blivit sjukskrivna på grund av olyckor. En tidigare LO-undersökning på tre stora byggprojekt med en stor andel gästarbetare visade att olyckstalen var två till tre gånger så höga som för andra liknande projekt.

Kritiserar regeringen

Byggnads tycker att dessa förhållanden är oacceptabla, både då det gäller förhållandena för svenska och utländska byggnadsarbetare. Facket har därför bland annat tillsammans med IF Metall i en debattartikel vänt sig till regeringen för att få den att agera. Bland kraven fanns nolltolerans mot dödsolyckor, ökade anslag till Arbetsmiljöverket och ökade anslag till arbetsmiljöforskning. Något svar har ännu inte kommit, enligt Byggnads, som tycker att det regeringen hittills gjort inom detta område är alldeles för lite och tillfälligt, inget långsiktigt och slagkraftigt. Byggnads anser att nu måste branschen själv ta itu med frågorna och förbättra arbetsmiljön.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt avtalskrav om arbetsmiljön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig