info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt avtal lämnar frågor olösta

Arbetsgrupper för flera frågor, löneökning i nivån med industrins och utökad arbetstidsförkortning. Vi tittar på vad fack och arbetsgivare önskat och vad som blev i byggavtalet.

På söndagskvällen enades fack och arbetsgivare om ett nytt byggavtal, efter sex dagars strejk och infekterade förhandlingar.
Hur risig stämningen varit blir tydligt i den text som medlarna lämnat över tillsammans med det förslag till nytt avtal som nu godtagits. De skriver att överenskommelsen endast omfattar en mindre del av de önskemål fack och arbetsgivare haft om avtalet. Att man i andra delar stupat på detaljer och ren misstro mellan parterna. Medlarna uppmanar fack och arbetsgivare att snarast bjuda till för att skapa ett förtroendefullt arbetsklimat.
Men i några frågor har man alltså kommit överens nu, och i några har man åtminstone enats om att tillsammans jobba vidare:

Lön på industrins nivå

Det nya avtalet gäller i 13 månader, men ger löneökningar på 2,2 procent utslaget på 12 månader. Det betyder att man lagt sig i nivå med industrins löneökningar. En sådan anpassning har arbetsgivarna krävt hela tiden, med hänvisning till att industrin brukar få vara norm i avtalsrörelsen. Byggnads har drivit krav på 3,2 procent.
En särskild skrivning finns gällande städpersonal, de ska ha minst 610 kronor mer i månaden.
Sveriges Byggindustrier hade önskat att grundlönen skulle frysas på den gamla nivån på 25 926 kronor. I stället höjs den nu till 26 535 kronor.
Byggnads krävde inför förhandlingarna tre nya timmars arbetstidsförkortning om året, det blev två nya timmar. Det betyder att byggavtalet ska ge totalt 39 timmars arbetstidsförkortning per år.

Kvinnor in i branschen

Fack och arbetsgivare ska, enligt överenskommelsen, tillsammans arbeta aktivt för kvinnors möjligheter i branschen, mot särbehandling och trakasserier. De ska ta initiativ till överläggningar om ytterligare initiativ och utbildningar. Det beskrivs som nödvändigt med insatser i hela skolsystemet, med hänvisning till attityder kvinnliga elever möter.
Däremot står det inget om det som Byggnads begärt; att det ska avsättas medel ur produktionen, alltså tas pengar från företagens verksamhet, till gemensamt arbete med mångfald och jämställdhet.
Sveriges Byggindustrier har heller inte fått gehör för sin önskan om att försvaga ackordets position i avtalet utifrån argument om bland annat jämställdhet.
De har hävdat att ackordet skapar en machokultur som riskerar att stöta bort såväl kvinnor som lärlingar och personer med annan etnisk bakgrund. Detta har varit en av de hetaste frågorna på vägen mot avtal. Byggnads har en helt annan syn på ackordet och har inte varit beredda att rucka på dess ställning. Just ändringar i lönesystemet fick facket att säga nej till medlarnas första bud förra helgen.

Arbetsgrupp för lärlingar

Medlarna skriver att det är en överlevnadsfråga för branschen att hitta lösningar på problem gällande tillgången på lärlingsplatser. De skriver att en lösning som nu kan övervägas är att tillsätta en arbetsgrupp i frågan.
Lärlingsfrågan kommer alltså upp på bordet, men inte riktigt så som Byggnads önskat. De gick in i förhandlingarna med önskemål om krav på att företagen anställer lärlingar och att det skulle säkerställas att lärlingarna får utbildning i enlighet med yrkesutbildningsavtalet.

Styrgrupp för nyanlända

En styrgrupp ska tillsättas för initiativ gällande nyanländas inträde i branschen. Det kan handla om validering av tidigare erfarenheter samt om att utforma praktik för personer utan byggerfarenhet.
Byggnads och Sveriges Byggindustrier har varit djupt oeniga om hur nyanlända bäst får stöd i att komma in i branschen. Det har gällt bland annat hur man lämpligen använder ekonomiskt stöd från regeringen. Nu står i överenskommelsen att styrgruppen ska försöka kanalisera utbildningsstöd och arbetsmarknadsmedel till sin verksamhet.
Sveriges Byggindustrier har också drivit förslag om en ny anställningsform, en introduktionsanställning, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa. Medlarna skickar med en skiss över hur en sådan försöksverksamhet skulle kunna se ut, men den ingår inte i överenskommelsen som parterna undertecknat.

Fullmakt för förtroendemän

Sveriges Byggindustrier har önskat utvidgat mandat för fackliga förtroendemän inom företagen. Så sker nu i det nya avtalet, via fullmakt ska förtroendemännen kunna ta över mer ansvar från ombudsmännen på Byggnads.
Även gällande reseersättning och traktamente tillsätts en arbetsgrupp. Reglerna ska ses över för att det ska vara lätt att göra rätt och inte hamna i trassel i skattefrågor.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt avtal lämnar frågor olösta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig