info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt avtal för plåtslagarna

Avtalsrörelsen är över för plåtslagarna. Parterna har tecknat ett avtal som gäller i 13 månader.

Byggnads och arbetsgivarorganisationen Plåtslageriernas Riksförbund har nu enats om ett nytt avtal. Själva värdet på avtalet ligger inom industrins märke på 2,2 procent räknat på tolv månader. Själva avtalet är dock 13 månader – värde 2,38 procent – och sträcker sig fram till 30 april 2017.

4:20 kronor i timmen

Avtalshöjningarna av lönen gäller från den 1 april i år. Utgående lön för yrkesarbetare ska räknas upp med 4:20 kronor i timmen eller 730:80 kronor per månad. Grundlönen hamnar på 153:50 kronor eller 26 790 kronor per månad. Ackordsprislistorna ska räknas upp med 2,26 procent.

Två arbetsgrupper om lönen

Förutom själva lönepåslagen har parterna kommit överens om att tillsätta två arbetsgrupp som rör lönen. Den ena ska se över den vägledning för individuell lönesättning för branschen som redan finns. Enligt parterna behöver den nu uppdateras. Den andra arbetsgruppen ska se över hela paragraf 5 som omfattar yrkesgrupper och lönenivåer. Främst handlar det om att klargöra kriterier, se över lönenivåer och fördelningstal för vissa yrkesgrupper. Arbetsgrupperna ska lämna förslag till parterna senast den sista december i år.

Rätt till friskvård

En ny punkt i avtalet tar upp friskvården. Varje arbetstagare har nu rätt att få ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor per år. Kravet är att det finns kvitto och att kostnaden är godkänd som friskvård enligt skatteverkets regler. När det gäller företagshälsovård så ska alla arbetstagare erbjudas hälso- och arbetsmiljöundersökningar minst vart tredje år. Alla som fyllt 50 år ska få en hälsoundersökning vart annat år.
Läs hela avtalet här.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt avtal för plåtslagarna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig