info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt avtal för kylmontörer

Cirka 700 kylmontörer har fått ett nytt avtal. Det blev klart i natt. Avtalet ger 10,2 procent på tre år.

Avtalet slöts mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationen VVS-installatörerna. Det är treårigt, och kan sägas upp det sista året. Kylmontörer har månadslön.
Utgående lön för montörerna höjs med 390 kronor från 1 april i år, och med ytterligare 385 kronor vid samma tid nästa år. Det tredje året höjs den utgående lönen med 385 kronor ytterligare.
Förutom detta får montörerna ett individuellt tillägg på 0,6 procent av den totala lönesumman som fördelas lokalt.

Lägstalönen höjs med 1301 kronor, till 21 309 kronor i månaden 2007. Nästa år höjs lägstalönen till 21 839 kronor och det tredje och sista avtalsåret höjs den till 22 372 kronor i månaden.
– En stor sak var att vi höjde beredskapsersättningen med en procentbaserad summa som motsvarar en höjning på cirka 800 kronor för en vecka. De flesta inom kylavtalet har beredskap då och då, säger Roger Klangeryd, förhandlingsansvarig för kylavtalet på Byggnads.

En annan förbättring som berör beredskap är rätten till ordinarie månadslön, under de timmar montören vilar efter att han varit i tjänst och utfört arbete. Om montören exempelvis jobbar fram till fyra på natten, så har han rätt till minst sju timmars sammanhängande vila, innan han ”går på” igen. Under dessa timmar ska montören få ordinarie månadslön, från och med ordinarie arbetstidens början (07:00).
Semestertillägget (ej semesterlön alltså) höjs från 0,8 procent till 1,0 procent.

De flesta arbetsgivare på kylområdet ordnar med boende till anställda som jobbar utom hemmet, men när detta inte görs, så måste arbetsgivaren betala 100 kronor per dygn utöver traktamentet, som på kylområdet är 380 kronor idag.
Liksom på VVS-sidan har arbetstagaren rätt till en ledig dag mitt i veckan, när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. (2009 och 2010).
Någon arbetstidsförkortning blev det inte på kyl-avtalet, (montörerna har fyra dagar sedan tidigare).

Kylavtalet ansluter sig, liksom övriga avtalsområden inom bygg, till LO-Svenskt Näringslivs uppgörelse om avtalspension.
Den som är föräldraledig får 10 procent av lönen, i tillägg till föräldrapenningen, under två månader av föräldraledigheten.
Slutligen rekommenderas arbetsgivarna att bidra med minst 1400 kronor per år, till friskvård för de anställda.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt avtal för kylmontörer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig