info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya rön: Mineralolja skadar kylmontörer

Mineralolja kan orsaka svullna och inflammerade leder hos kylmontörer. Det visar resultat av en undersökning, gjord vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg. För att undvika skador ska man använda skydd.

Av kylmontörerna i studien har 57 drabbats av svullna leder och nu finns för första gången en förklaring. Boven i dramat tycks vara mineraloljan. Det finns en klar koppling mellan oskyddat arbete, där man får mineralolja på händerna och att senare få ledsvullnad.
– Vi visste att man kan få eksem av oljan. Men vi blev förvånade över sambandet mellan ledsvullnad och exponering av mineralolja berättar professor Mats Hagberg, vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg. Han har varit projektledare för studien.

Totalt har 280 kylmontörer i hela landet deltagit och målet var att hitta en förklaring till kylmontörers hälsoproblem med bland annat luftvägsbesvär, influensaliknande symtom och svullna leder.
Resultatet visar bland annat att:
– De som ofta hade fått mineralolja på händerna löpte en större risk att drabbas av svullna leder. Därmed är mineralolja den troliga orsaken till den ledinflammation som svullnaden är ett symtom på.
– Många av kylmontörerna har arbetat helt oskyddade med mineral-, syntet och esteroljor.
– De som använt skydd har klarat sig bäst. Efter ett tidigare hälsolarm skyddar sig fler.
Resultatet är oväntat på flera sätt. Många trodde att det var de nya köldmedierna och esteroljorna som var orsaken till kylmontörernas besvär. Kylmontörerna har utsatts för både nya och gamla medel i samband med bland annat konvertering, som betyder att de gamla byts ut mot de nya. Men det är viktigt att fortsättningsvis skydda sig mot alla oljor, också esteroljor, för att inte skadas.

Problemen med sjuka kylmontörer kan vara större än vad man känner till idag. Uppgifter tyder på att de som insjuknat, i till exempel ledbesvär, kan ha lämnat yrket och därför inte finns med i någon statistik. I materialet hade 37 drabbats av influensaliknande symtom och 29 av vuxenastma.
Luftvägsbesvär är också ett allvarligt problem bland kylmontörerna. Ett riskmoment är svetsning och lödning. Bland dem som arbetat mycket med service och underhåll eller svetsning och lödning i gamla kylsystem fanns ovanligt många med astma- och bronkitbesvär.
Forskarna tror att irriterande gaser på arbetsplatsen ökar risken för astmasymtom, om man inte får bort röken eller skyddar sig.

Få kylmontörer använde skyddsutrustning. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av dem använde handskar mer än en gång per dag, då de hanterade mineral och syntet/esteroljor. Många kylmontörer säger att hälsolarmet fick dem att börja använda skydd. Tidigare visste de inte om att de skulle skydda sig.
– Det är mycket viktigt att kylmontörerna använder skyddshandskar vid hantering av oljor och man ska minska svets-och lödrök med punktutsug, säger Mats Hagberg.
Det återstår några frågor om kylmontörernas besvär. Det finns, exempelvis, ännu ingen tydlig förklaring till de influensaliknande symtomen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya rön: Mineralolja skadar kylmontörer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig