info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler: vibrationsskador ska undersökas

Du som känner av besvär från vibrerande verktyg och maskiner kan du få regelbundna hälsokontroller. Från den 1 juli införs nya regler om detta.

Redan tidigare har det funnits krav på att arbetsgivare ska erbjuda hälsokontroller för grupper i byggbranschen som till exempel arbetar med asbest, härdplaster och vissa andra farliga ämnen.
Nu kommer en ny regel som gäller totalt cirka 110 000 arbetstagare på arbetsmarknaden bland annat byggnadsarbetare.

Forskningsresultat visar att även maskiner som inte överskrider gränsvärdena vad det gäller vibrationer, kan ge besvär.
Därför vill nu arbetsmiljöverket förstärka arbetstagarnas möjligheter att med stöd från lagtexten få rätt till regelbundna hälsokontroller.
Den arbetstagare som får olika kroppsliga besvär, som kopplas samman med vibrationer, kan begära hälsoundersökning, om han först har berättat för arbetsgivaren om sina besvär (AFS 2005:6 – paragraf 62).

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att läkaren har kompetens att utföra kontrollerna. Kontrollen ska omfatta undersökning av hud, kärl och nerver i händer och armar, skuldror och nacke. Den som är exponerad för helkroppsvibrationer ska få ryggen undersökt.
De medicinska kontrollerna ska därefter ske var tredje år.

Den som inte har några besvär, men misstänker att ett verktyg kan komma att ge skador, kan kräva att arbetsgivaren mäter hur mycket verktyget vibrerar.
– Det finns regler som säger att arbetsgivaren är skyldig att göra en ordentlig kartläggning av riskerna för vibrationsskador på arbetsplatsen och därmed kontrollera så att verktygen inte överskrider gränsvärdena, säger Leif Aringer, arbetsmiljöverket.

Forskningsresultat visar att vibrationer från fordon innebär ökad risk för ryggbesvär. Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks vid vissa frekvenser i olika kroppsdelar och organ. Detta kan påverka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren.
Vibrationer från verktyg kan skada nerver, muskler, blodkärl och skelett. Detta yttrar sig som symtom i form domningar, stickningar, nedsatt känsel, finmotorik, kraft, smärta vid kyla.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler: vibrationsskador ska undersökas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig