info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler om ställningar

Arbetsmiljöverket kräver att alla som då och då bygger ställning ska gå en snabbutbildning. Kravet gäller alla i branschen. Inte bara ställningsbyggare.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler för arbete med ställningar. Bland annat ska man planera hur ställningen ska sättas upp, hur den eventuellt ska byggas om, och hur den ska monteras ner. I planen ska det särskilt anges hur de som bygger ställningen ska skyddas mot fall och belastningsskador.

En annan nyhet är att ställningar som håller på att byggas, eller är på väg att ändras, ska skärmas av med skyltar.
Till varje ställning ska det också finnas handlingar som visar vad ställningen håller för. Om ställningen sätts upp på ett sätt som avviker från det normala, ska kompletterande beräkningar göras tillgängliga.
– Den största förändringen i reglerna är att alla som bygger ställning ska utbildas, även byggnadsarbetare hos vanliga byggentreprenörer, säger Mats Nicander, Byggutbildning Star.

Mats Nicander arbetar inom Byggutbildning Star som ägs av Byggmästarföreningen i Dalarna, med att starta sådana utbildningar i Mellansverige.
– Vi drog igång vår första kurs förra veckan med nitton byggnadsarbetare från HMB Construction, berättar han.
Arbetsmiljöverket föreslår tre olika utbildningsnivåer: särskild information, allmän utbildning och särskild utbildning.
Den särskilda informationen på cirka 2-4 timmar ska alla som bygger högst två meter höga ställningar ha. Nästa steg är den allmänna utbildningen.
– Alla som bygger ställningar som är högst nio meter, ska gå den. Arbetsmiljöverket föreskriver att den bör vara på cirka 16 timmar, säger Mats Nicander.

De som bygger högre ställningar än nio meter, måste skaffa sig den så kallade särskilda utbildningen, som föreslås omfatta cirka åttio studietimmar.
Arbetsmiljöverket poängterar att för de som enbart arbetar med ställningsbyggeri, gäller andra utbildningskrav.
Arbetsmiljöverkets nya regler finns i AFS 2004:4 och träder i kraft den 1 januari 2005, bestämmelserna om utbildning i samma skrift börjar gälla den 1 juli 2006.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler om ställningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig