info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler för ackordslön

Från den 1 april gäller nya regler för ackordslön. För ackordsarbetare i Stockholm medför de nya reglerna att den rörliga delen av lönen höjs med 6 kronor, till 72 kronor, vid normal prestation.

Den 9 maj berättade tidningen Byggindustrin att Byggnads i Stockholm och Stockholms Byggmästarförening kommit överens om en ny riktpunkt.
Den nya riktpunkten är 72 kronor per timme, en höjning med sex kronor jämfört med den riktpunkt som gällde fram till den 31 oktober 2005. Sedan dess har det inte funnits någon överenskommelse.
– Vi är nöjda. Det här är en överenskommelse som vi kan stå för, säger Johan Lindholm, mätningsföreståndare i Stockholm.

Byggbranschens ackord är uppbyggda av en fast och en rörlig lönedel. På den fasta delen läggs avtalens löneökningar, medan den rörliga delen utvecklas i förhandlingar om så kallad riktpunkt (den rörliga lönedelens storlek vid normal prestation).
En vanlig tvistefråga i ackordsförhandlingar de senaste åren har varit att arbetsgivarna inte vill höja riktpunkten. Man har i stället lagt till tid i ackordsuppgörelsen. Byggnads, framför allt i Stockholm, anser att den metoden bromsar löneutvecklingen och strider mot ackordets idé, att belöna produktivitetshöjning.

En arbetsgrupp som tillsattes i den förra avtalsrörelsen har arbetat med ett studiematerial om hur ackordsförhandlingar ska gå till. Gruppen har nu ett studiematerial färdigt och man har dessutom kommit överens om en del regler för ackordsförhandlingar som gäller från den 1 april i år.
En av de nya reglerna är att det inte är tillåtet att lägga till timmar på det sätt som beskrivits ovan. Det har nu lett till en överenskommelse om ny riktpunkt i Stockholm. Därmed hoppas Johan Lindblom att konflikterna blir färre i Stockholm en tid framöver. Den nya riktpunkten i Stockholm, 72 kronor, gäller fram till den 31 mars 2007.

I arbetsgruppen är man också överens om att riktpunkten ska ligga till grund för lönen för tillkommande arbeten på ett ackordsjobb. Tidigare har arbetsgivarna hävdat att grundlön ska gälla med Byggnads krävt den utgående ackordslönen, så kallad parallelltid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler för ackordslön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig