info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya gränsvärden för farliga ämnen

Sedan i somras gäller nya gränsvärden för olika ämnen i byggbranschen. Arbetsmiljöverket har också c-märkt (cancer-märkt) kvartsdamm.

Från och med den 1 juli gäller nya gränsvärden för flera ämnen som finns i byggbranschen, bland annat formaldehyd, kobolt, radon och anhydrider, (anhydrider finns i olika lacker).

När det gäller kvartsdamm (betongdamm) har arbetsmiljöverket valt att tydliggöra riskerna genom c-märka ämnet, det vill säga slå fast att det finns en risk för cancer, om gränsvärdena överskrids.

-Vi vill öka uppmärksamheten hos arbetsgivarna. Att det finns risk för cancer är en viktig upplysning att ta hänsyn till när man gör riskbedömningar på en arbetsplats, säger Claes Trägårdh, på arbetsmiljöverket.

Trots att kvartsdamm kan orsaka cancer, saknas till exempel punktutsug på maskiner och luftrenare många arbetsplatser.
– När det gäller asbest tar man ofta till rigorösa åtgärder men det betyder inte att allt annat är ofarligt, och det behövs en större försiktighet när det gäller kvartsdamm. Vi hoppas att cancermärkningen kan göra att man tar riskerna på allvar.

Enligt Claes Trädgård har motståndet från industrin mot att cancermärka kvarts varit stort i Sverige. C-märkningen har varit en het potatis, vilket ledde till att regeringen tillsatte en utredning där forskare skulle ta fram forskning om sambandet mellan kvartsdamm och cancer. Utredningen slog fast att det finns ett samband. Inom WHO har kvartsdamm varit cancerklassat länge.

– Det är känsligt. Det finns så många arbetsplatser där man arbetar i ett moln av grus och betongdamm. Hela anläggningsbranschen berörs ju. Nästan all berggrund innehåller kvarts.

Kvartsdamm finns i betong, tegel, puts och murbruk. När man hamrar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum frigörs kvarts.

Andra nyheter i den gränsvärdeslistan som påverkar byggbranschen:
–Kobolt. Sänkta gränsvärden. Kobolt finns i legeringsmetall, hårdmetall, som frigörs när man svetsar.
–Formaldehyd. Sänkta gränsvärden. Formaldehyd finns bland annat i träskivor, spånskivor, MDF-board och plywood.
–Tenn. Gränsvärden som tidigare saknades införs nu. Används i olika legeringar för lödning. Berör VVS-branschen.
–Radon. Berör tunnelarbetare.

FAKTA:
-Nya föreskriften om gränsvärden heter AFS 2011:18, började gälla den 1 juli 2012.
-Konsekvensbeskrivning av nya gränsvärden finns i ”Rapport 2012:3”
-Kvartsföreskrifterna som talar om hur man ska hantera kvartsdamm: AFS 1992:16 (ursprungsskriften), AFS 2000:17 (ändringsföreskrift) AFS 2005:10 (ändringsföreskrift).
-Kemiska arbetsmiljörisker – så planerar man jobbet – vägledning: AFS 2011:19

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya gränsvärden för farliga ämnen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig