info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya fall med epoxi

Ytterligare två fall där epoxi används som spärrskikt på betong, har upptäckts av arbetsmiljöinspektionen. Den här gången på byggarbetsplatser i Skåne.

– Vi vill att användningen av epoxi minskas till ett minimum. Byggherrarna måste bli medvetna om att epoxi bara får användas i speciella fall och att om det finns ofarligare alternativ ska de användas. Det säger Anders Brännström, arbetsmiljöinspektör i Malmö.
Han ingår i en ny arbetsgrupp inom Arbetsmiljöverket som ska arbeta med att ta fram riktlinjer och praxis för hur tillsynsverksamheten ska bedrivas då det gäller epoxi. I september kommer gruppen att träffas till ett första möte.
Gruppen består av personer centralt på verket, men också av inspektörer ute i landet.
– Arbetsgruppen utsågs i april och det var när jag var ute på inspektion av golvjobb i mitt eget distrikt, som jag upptäckte de här fallen, säger Anders Brännström.

I ett fall hade man lagt en epoxiprodukt som spärrskikt på betong på en skola i Vellinge.
Skolan renoverades för tre år sedan och redan då användes en alkalispärr med epoxi på betongplattan. Nu byggs lokalerna om och då gör man på samma sätt igen, utan att konsulten redovisat några alternativ.
Anders Brännström påpekar till kommunen att den här användningen är förbjuden och att epoxi inte ska användas vid byggnadsarbeten inom kommunen i de fall det finns alternativa produkter, metoder eller konstruktioner som ger likvärdigt resultat.
Han säger också att beställaren måste se till att de personer som samordnar och handlägger byggprojekt har tillräckliga arbetsmiljökunskaper.
– Ett minimum bör vara att de känner till vilka produkter och metoder som är förbjudna eller olämpliga.

Han har också uppmärksammat att epoxi använts som fuktspärr vid Värnhems sjukhus där det kommunala bostadsbolaget MKB, bygger studentbostäder. Även där har arbetsmiljöinspektionen ställt motsvarande krav. MKB och den aktuella konsulten ville själva ha ett möte med inspektionen för att få mer information.
På arbetsplatserna hade de anställda som hanterade epoxi utbildning och läkarundersökning, enligt reglerna.
Epoxi är ett samlingsnamn för en typ av plaster som ingår i bland annat olika byggprodukter. Reglerna för hantering och skydd är mycket stränga eftersom epoxi är starkt allergiframkallande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya fall med epoxi

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig