info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya bråk kring löneredovisningen

Byggnads lönestatistik riskerar att bli bristfällig, även om facket får rätt i sitt överklagande av Datainspektionens beslut. Hundratals företag vägrar att komma överens om hur löneredovisningen till facket ska gå till.

Ännu en gång hårdnar striden om löneredovisningarna.
Företagen vill enbart redovisa lönerna företagsvis, medan Byggnads kräver att även byggena där de anställda arbetat ska anges.
I Göteborg har cirka 170 företag vägrat att skriva på uppgörelser och håller nu eventuellt inne med sina löneuppgifter. Avtalsbrott i så fall anser Conny Johansson, mätningsföreståndare i Göteborg:
– I avtalet står att företag och lokalavdelning ska komma överens om hur överlämnandet av löneuppgifterna ska gå till. Men det står också att facket har rätt att ta del av det underlag som krävs för att kunna granska lönerna. Får vi inte det bryter de mot avtalet, säger han.

Men från arbetsgivarhåll håller man inte med:
– Det står ingenstans i den centrala överenskommelsen att arbetsplatsredovisning ska finnas med. Därför skriver företagen inte på lokalt, säger Gustav Herrlin på Sveriges Byggindustriers medarbetarenhet.
Om tvisten inte blir löst riskerar lönestatistiken från flera avdelningar att bli ofullständig och Byggnads får svårare att kontrollera om kollektivavtalet följs. Risken att byggnadsarbetare får fel lön ökar.
Lokala fack och arbetsgivare hade, enligt avtalsuppgörelsen från i våras, fram till årsskiftet på sig att reda ut hur löneredovisningen skulle gå till. Utöver Göteborg är det hundratals företag i bland annat Stockholm, Halland och Borås som vägrar att skriva på.
Enligt källor på Byggnads lär någon av alla dessa tvister bli pilotfall som slutar i Arbetsdomstolen.

Vid sidan av bråket kring arbetsplatsdovisningen finns också domen från Datainspektionen i december. Den säger att det strider mot personuppgiftslagen att Byggnads behandlar personliga uppgifter från personer som inte är med i facket.
Efter beslutet vägrar flera företag att lämna in lönestatistik. Man hänvisar till att det är för krångligt att separera medlemmar och ickemedlemmar och att man riskerar att bryta mot lagen fram tills dom i länsrätten faller.
Två tvister pågår alltså samtidigt. Och det kan räcka att arbetsgivarna vinner den ena, för att Byggnads ska gå miste om viktiga delar av lönestatistiken. En vinst om personuppgiftslagen i länsrätten garanterar alltså inte att Byggnads kan fortsätta med sin statisitik som förut.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya bråk kring löneredovisningen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig