info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny studie: vinstintresse går före arbetsmiljö

Henrik Björklund och Anna Klara Jonsson vid Chalmers tekniska högskola har gjort ett examensarbete om arbetsmiljön i byggbranschen. Deras undersökning visar att kortsiktiga vinstintressen ofta går före bra arbetsmiljö.

Henrik Björklund och Anna-Klara Jonsson har gjort 28 arbetsplatsbesök och undersökt arbetsmiljön, samt intervjuat 28 personer på olika nivåer i byggföretagen: byggnadsarbetare, platschefer, arbetsledare, regionchefer, vd:ar.
Undersökningen visar att det ofta är ute på byggarbetsplatsen, som viktiga beslut fattas när det gäller arbetsmiljön. Platschefen är den som tvingas ta ställning till vad som ska prioriteras när olika intressen kommer i konflikt med varandra, intressen som till exempel arbetsmiljö, ekonomi, tid, hälsa och kvalitet.
– Men det är den högsta ledningen som måste rangordna företagets värden. När det blir intressekonflikter måste ledningen hjälpa till att prioritera. Arbetsmiljön är en ledningsfråga, säger Henrik Björklund.

Platschefen har ofta tuffa avkastningskrav och pressas av korta byggtider och byggherrens krav och byggnadsarbetarnas intressen. Det gör att han har svårt att sätta arbetsmiljö och kvalitet, före tid och pengar.
Den övergripande orsaken till arbetsmiljöbristerna är, enligt undersökningen, att kortsiktiga vinstintressen styr de flesta beslut i branschen.
Detta ger följdeffekter, som i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt. En följdeffekt är alltför snabb projektering och planering. En väl genomförd projektering är avgörande för säkerheten och arbetsmiljön. En annan följdeffekt är pressade byggtider.

Henrik Björklunds och Anna Klara Jonssons slutsats är  att det behövs en motvikt som gör att företagen förlorar, på att inte följa de lagar och regler som finns. Detta kommer att medföra att företagen själva driver igenom en förändring och tar tag i problemen på allvar, menar de.
– Så länge företagen tjänar på att inte följa regelverket kommer inget att förändras. De straffavgifter (viten) som arbetsmiljöverket lägger, döms mycket sällan ut. Det gör att många företag sparar in på säkerhetsåtgärder för att öka vinsten eller vinna en upphandling i konkurrens med andra företag, säger Henrik Björklund.

Han menar att tvingande åtgärder, exempelvis böter, är det enda sättet att få stopp på de regelmässiga brotten mot arbetsmiljölagstiftningen.
– Finns det lagar så ska de följas. Om de är felaktiga eller inte behövs så ska de ändras eller tas bort. Annars leder det till en ojämn konkurrens mellan de företag som följer dem och de som inte gör det. Ett ökat samhällskrav kommer att ge säkrare arbetsplatser.

Fotnot: Examensarbetet heter ”Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatser”. Institutionen för bygg- och miljöteknik/avdelningen för byggnadsekonomi, Chalmers tekniska högskola.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny studie: vinstintresse går före arbetsmiljö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig