info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny medlemsavgift 2006

Byggnads medlemsavgift höjs med fem kronor i månaden från den 1 januari. I vissa avdelningar blir höjningen något högre. Prisbasbeloppet höjs med 300 kronor nästa år. Det är några av förändringarna som inträffar 2006.

Höjningen av medlemsavgifterna beror främst på att medlemmar lämnar förbundet och att kostnaderna ökat. Bakgrunden är ett kongressbeslut från 2002. Då beslutades att verksamhetens ska vara i balans senast 2006 och att kostnaderna för den ideella verksamheten ska täckas av medlemsavgifter.
Här följer några andra förändringar som berör arbetsmarknaden och som träder i kraft vid årsskiftet:
+ Det införs ett statsbidrag för att uppmuntra kvinnors organisering i egna nätverk. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i samhällslivet och den demokratiska processen. Det ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Byggnads kvinnliga nätverk kommer alltså att kunna ansöka om statsbidrag från och med nästa år.
+ Prisbasbeloppet höjs med 300 kronor 39 700 kronor. Beloppet reglerar bland annat olika försäkringsersättningar. Det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 200 kronor till 40 500 kronor och inkomstbasbeloppet, som bland annat styr livräntans storlek, höjs med 1 200 kronor till 44 500 kronor.
+ Skatten för ägare av fåmansföretag, vilket berör cirka 100 000 ägare av mindre företag, förändras och förenklas 2006. För övriga fåmansföretagare sänks skatten genom att utbetalda löner i företaget ges ökad tyngd vid beräkningen av den inkomst som ska kapitalbeskattas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny medlemsavgift 2006

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig