info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny lag om svartjobb stoppas

Det blir ingen ny lag om entreprenadavdrag för att få bort svartjobben i byggsektorn. Lagen skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2006 men nu drar finansdepartementet tillbaka förslaget.

Entreprenadavdraget skulle fungera som en slags preliminär skatteinbetalning. Huvudentreprenören skulle, enligt denna modell, betala in pengar på ett särskilt konto hos skattemyndigheten för att säkra att myndigheten verkligen får in skatter från underentreprenören. Men nu blir det inget entreprenadavdrag, åtminstone inte med nuvarande konstruktion. Skatteverket, som utrett frågan, kommer nu att jobba fram alternativa lösningar på problemet med svart arbetskraft.

Byggföretagen har protesterat kraftigt mot förslaget. Arbetsgivarorganisationerna hävdade i sitt remissvar att entreprenadavdraget inte kommer att sätta stopp för svartjobben, att det kommer att leda till kraftigt ökad administration och att det kan leda till likviditetskris för småföretagare.
– Arbetsgivarorganisationerna har utrett frågan grundligt. För oss är entreprenadavdraget inget självändamål. Vi är öppna för andra förslag. Det kan finnas bättre sätt att stoppa svartarbetet och ge konkurrens på lika villkor, säger Anders Bäckström, utredningschef hos Byggnads.

Bäckström är med i en arbetsgrupp som består av företrädare från bland annat bostadsföretag, byggarbetsgivare och skattemyndigheter. Gruppen ska ta fram förslag på hur man kan stävja svartarbetet i byggbranschen.
Skatteverket har för övrigt fått i uppdrag att arkivera alla handlingar om entreprenadavdraget, på ett sådant sätt att det går att återuppta arbetet med frågan igen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny lag om svartjobb stoppas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig