info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny kemilag efter kompromisser

Ett kompromissförslag till ny kemilag, Reach, har röstats igenom i EU-parlamentet. Förslaget reglerar hanteringen av ett stort antal kemikalier och lägger ett ansvar på industrin för att testa och registrera ämnen. Samtidigt kritiseras förslaget på flera punkter för att ha blivit för urvattnat.

Enligt det nya förslaget ska industrin registrera 30000 ämnen under en elvaårsperiod. Däremot innebär en kompromiss att två tredjedelar av dessa ämnen kan slippa tester. Man har diskuterat vid vilka volymer ämnena ska registreras. Nu gäller att substanser som används i mängder över ett ton per tillverkare/importör och år ska testas.
En annan viktig bestämmelse är att farliga kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga där det är möjligt.

LO:s ombudsman Sven Nyberg tycker att det förslag som antogs innebär en förbättring av situationen då det gäller hantering av kemikalier, men han ser också allvarliga brister.
‑ Vi tycker att kravet på tester är för dåligt för ämnen som tillverkas i ett till tio ton, säger han,
‑ Vi är också oroliga för att tillverkaransvaret kommer att urholkas ytterligare.

Det återstår ytterligare steg innan förslaget blir verklighet. Efter parlamentets behandling går det nu vidare till ministerrådet. Förslaget som antogs i förra veckan av Europarlamentet, innehöll ett stort antal ändringsförslag. Bland annat har svenska vänsterpartiet och socialdemokraterna varit kritiska till förändringarna, eftersom man menar att de urvattnar de ursprungliga kraven på industrin. Kemiindustrin har drivit en kraftig lobbykampanj för att mildra kraven, något som LO ser som ett starkt hot.

Förslaget till en förordning kommer från EU-kommissionen. Grunden är att industrin får ansvaret för att registrera och testa sina produkter, så att hälsa och miljö inte ska skadas.
Det förslag som antogs innebär att; tillverkare och importörer av kemikalier ska ta ansvar för hur dessa testas, registreras och marknadsförs. Ansvar och bevisbördan flyttas från ländernas myndigheter till industrin. Denna får ansvar för att utvärdera och bedöma riskerna med de kemikalier som regis treras.
Förslaget kan träda i kraft tidigast 2007.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny kemilag efter kompromisser

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig