info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny instans ska bedöma arbetsskador

All handläggning av arbetsskador ska ligga på tre så kallade arbetsskadeenheter, inte på försäkringskassorna. Det föreslår en statilg utredning.

En centralisering av handläggningen av arbetsskador, till tre arbetsskadeenheter, ska göra bedömningen rättvis och likformig. Det föreslår den utredning som sett över handläggningen av arbetsskadeärenden.
Utredningen föreslår att arbetsskadeenheterna ska täcka var sin del av Sverige. För södra delen av landet ska en enhet placeras i Göteborg eller i Malmö/Lund. Mellersta Sverige ska täckas av en enhet i Linköping eller Örebro och enheten för norra Sverige ska ligga i Umeå.
Placeringen styrs av att dessa orter har yrkesmedicinska kliniker, sjukvårdsinrättningar av sådan storlek att de kan utgöra rekryteringsbas för kompetent personal samt att arbetsmiljöinspektionen har kontor på orterna.
Utredningen föreslår dessutom att att varje enhet får ett nytt beslutsorgan för arbetsskadeärenden, arbetsskadenämnder. I nämnderna ska det finnas juridisk kompetens. Arbetsmiljöverket och socialstyrelsen ska dessutom utse ledamöter till nämnderna.
Utredningens förslag ska nu beredas i regeringen innan det läggs fram för beslut i riksdagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny instans ska bedöma arbetsskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig