info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny forskning om onda knän

Smärta i knäna är en vanlig åkomma efter ett antal år som byggnadsarbetare. Nu satsar AFA Försäkring tre miljoner kronor på forskning om hur fysisk träning kan minska besvären vid knäledsartros.

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000 kronor från AFA Försäkring för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade. Tanken är att kunskaperna ska leda till att man i framtiden lyckas skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga artros.

Djupgående undersökningar

Musklerna som omger knäleden är avgörande för knäledens funktion och belastning. Forskarna kommer att göra en djupgående undersökning av de här musklerna, både på makroskopisk och molekylär nivå, kombinerat med undersökning av hur leden belastas i vardagen.

100 patienter

Forskarna ska undersöka 100 patienter med begynnande knäledsartros och sen återundersöka dem efter ett och treårs behandling med fysisk aktivitet och sjukgymnastik. De ska jämföra resultaten mellan de som blir besvärsfria med dem som har besvären kvar. Forskarna ska också jämföra med 30 individer som inte har några problem med knäna överhuvudtaget.

Arbetsrelaterad stress

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsas ungefär 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Vid denna anslagsomgång går cirka 12 miljoner till forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.
Ett annat projekt i den här anslagsomgången handlar om hur arbetsrelaterad stress kan öka risken för åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke. Göteborgs universitet får 3 687 000kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning samt hur detta påverkar hjärtat och hjärnan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny forskning om onda knän

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig