info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny förordning om PCB

Fastighetsägare blir skyldiga att inventera och sanera byggnader och anläggningar, som innehåller PCB. Det har regeringen beslutat om i en ny förordning.

I dag finns PCB till största delen i byggnader i fogmassor, isolerrutor och en viss typ av plastbaserade golvmassor, som innehåller sand för att minska halkrisken.
Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och
den nya förordningen träder i kraft 1 mars 2007. Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar kommer sedan att pågå
sex år framåt. Senast 2013 ska byggnader, som är uppförda eller renoverade åren 1956-1973, vara sanerade. Efterfrågan på PCB-sanerare under de närmaste åren kommer därför att öka.
– Det är mycket viktigt att sanerare utbildas; både för miljö- och
arbetarskyddet, säger Björn Funcke, förbundssekreterare på Svenska Fogbranschens riksförbund, SFR.
Björn Funcke betonar också vikten av att fastighetsägarna anlitar seriösa saneringsföretag; med utbildade sanerare och godkänd skyddsutrustning.
– Det är fastighetsägarna som har ansvaret att saneringen sker på ett korrekt sätt, säger Björn Funcke.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny förordning om PCB

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig