info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu rapporteras tidlönerna igen

Nu har de stora byggbolagen åter börjat rapportera in anställdas tidlöner till Byggnads. Det innebär att facket kan kontrollera att lönerna blir rätt.

-Det innebär att vi äntligen kan kontrollera att medlemmarna får rätt lön, säger Byggnads ombudsman Timo Anttila.
Sedan 2008 har det saknats en tillförlitlig tidlönestatistik i byggbranschen. Då rekommenderade Sveriges Byggindustrier sina medlemsföretag att sluta rapportera in tidlönestatistik till Byggnads. Orsaken var att Datainspektionen slagit fast att det var olagligt att rapportera in lönestatistik också för icke medlemmar.Det innebar att de rikstäckande byggföretagen som Skanska, NCC och Peab, liksom många andra medlemsföretag slutade med sin löneredovisning för tidlön.

Fullt igång från maj

Men i den senaste avtalsrörelsen gjordes en överenskommelse mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Det innebar att de bestämde sig för att hitta en lösning. Den är nu på väg att bli praktiskt genomförd.
– Det ska igång för fullt från första maj, säger Timo Anttila.
Det hela bygger på att parterna har enats om en gemensam datalösning där alla byggföretag sänder lönelistor till en gemensam databas. Därifrån hämtar Byggnads sina uppgifter om lönerna, men då är namn och personnummer för icke medlemmar borttagna.

Lönestatistik

Lösningen innebär att Byggnads får rapporter om lönerna för samtliga anställda hos medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier.
-Detta får mycket stor betydelse för oss. Dels kan vi kontrollera att våra medlemmar får rätt lön, dels får vi fram en tillförlitlig lönestatistik, säger Timo Anttila.
De stora företagen har börjat med sin inrapportering liksom en del av de mindre företagen. Vissa företag har dock rapporterat lönerna hela tiden. Nu kommer alltfler företag att successivt läggas in i databasen. Timo Anttila tror att det dröjer till årsskiftet innan statistiken blir heltäckande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu rapporteras tidlönerna igen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig