info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu får skyddsombuden högre status

Skyddsombudens status höjs och de ska få mer möjlighet att påverka planeringen av bygget. Under kongressen togs ett beslut som blir ett verktyg för landets skyddsombud.

Förslaget kom från skyddsombudet Ove Carlsson, från Byggettan i Stockholm. Det går ut på att stärka skyddsombudens status på alla arbetsplatser och i företagens organisation. Vidare att utveckla nya arbetsformer så att skyddsombuden får ett större inflytande över byggprocessen. Skyddsombuden ska komma in i ett tidigare skede än idag och finnas med i fler instanser.

– Många skyddsombud tycker att deras status är låg och att de blir dåligt respekterade. Därför är det här kongressbeslutet oerhört viktigt. Det stärker skyddsombuden och gör nog att fler vågar ställa krav, säger Ove Carlsson.

Hans förslag kom upp under behandlingen av förbundets rapport om Arbetsmiljö/Ekologiskt byggande och kongressen var med på noterna. Den beslöt enligt Oves förslag: Att Byggnads ska arbeta för att skyddsombudens status stärks på alla arbetsplatser och i företagens linjeorganisation. Att förbundet under kongressperioden ska verka för en utvecklad arbetsorganisation, enligt Utvecklingsavtalet och under den kommande kongressperioden söka delaktighet i utvecklingsprojekt som rör detta avtal.

Ove jobbar på Peab i Stockholm och där är skyddsombuden med i den inflytelserika medbestämmandegruppen. Idag driver denna ett arbete för att utveckla Peabs arbetsorganisation, just så att skyddsombud och andra förtroendevalda får mer att säga till om. För kongressbeslutet är egentligen inget att än ett startskott, ett klartecken till det här sättet att jobba. Det finns ingen fix och färdig lösning för hur idéerna kan förverkligas på varje företag och arbetsplats. Det är det arbetet som startar nu.

Ett exempel, han pekar på, är att man kan begära att företaget får en grupp som förbereder nya jobb. Inför ett nytt bygge kan då arbetsledning, skyddsombud och lagbas bestämma om arbetsmiljö, maskinval med mera. Många skyddsombud känner idag en viss vanmakt av att de kommer in för sent i byggprocessen. De kommer till bygget först när allt är bestämt och det påverkar deras möjligheter att göra ett bra jobb.

Ove ville också att förbundet projektanställer en sakkunnig under kongressperioden i syfte att formulera medlemmarnas krav på utveckling då det gäller arbetsorganisation, teknik, arbetsmiljö och resursfrågor. Det blev nej på grund av att det inte finns pengar avsatta i budgeten. Men flera ombud ansåg att en förstärkning behövs.

Kosti Markkanen, ombud från Malmö, vill att förbundet ska knyta till sig resurser som kan hjälpa till att hantera psykosociala frågor. Behovet av det har växt.
– Med de erfarenheter vi har skaffat oss under årens lopp, senast vid Bo O1 i Malmö, vill jag att vi skaffar resurser till förbundet beträffande psykosociala effekter. Vi lever idag i ett kallt krig betingat av vår lönesituation.
Han har sett att detta leder till att folk mår mycket dåligt och till sjukskrivningar.
Kongressen slog fast att förbundet ska jobba för att förebygga skador av psykosociala effekter.

Christer Olsson, fullmäktigeledamot från Malmö, fick igenom sina tilläggförslag till rapporten. De innebär att: en ny policy och handledning tas fram för att hantera kränkande särbehandling i arbetslivet. En policy och handledning tas också fram för droger.
Den kongressrapport som antogs innebär bland annat att Byggnads ska arbeta för att halvera olycksfallen under kongressperioden. Prioriterade områden fram till nästa kongress blir belastningsskador och ergonomi.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu får skyddsombuden högre status

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig