info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nordiska byggfack till miljöoffensiv

Hållbar utveckling är inte bara stora frågor för EU:s statschefer. Byggfacken i Norden vill att löner och arbetsmiljö ska tas med när man talar om miljötänkande och hållbar utveckling.

I ett program kallat ”Hållbart arbetsliv” vill NBTF, Nordiska Byggnads- och Träarbetarfedartionen, att också en social dimension ska tas med när man talar om en byggnads livscykel.
Programmet presenterades vid en konferens i Malmö nyligen. NBTF vill att bygg- och träfacken i Europa, och på internationell nivå genom IBTU, ska arbeta för att begreppet hållbart arbetsliv tas med när man talar om hållbar utveckling.
Ett hus ska hålla i 100 år. Idag finns begrepp som resurshushållning, ekologiska material, återvinning och bättre byggplanering med i bilden när man talar om ett bygges livscykel.
Däremot saknas den sociala dimensionen; genomtänkt bostadspolitik som ger alla en chans till en bra bostad, och bra arbetsmiljö och villkor för de som bygger huset.
Inom skogssektorn har miljötänkandet kommit betydligt längre – också när det gäller mänsklig miljö.
Byggbranschen svarar i Europa för omkring hälften av all energiförbrukning.
En stor del av de totala luftföroreningarna, främst utsläppen av koldioxid – som är orsaken till drivhuseffekten – kommer direkt eller indirekt från byggsektorn.
Då ingår inte bara själva byggprocessen, utan också brytning av råvaror, produktion av byggmaterial, transporter, byggprocessen och uppvärmning.
Användningen av kemiska produkter inom byggandet har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. För femtio år sedan användes det cirka 500 standardkomponenter i byggandet. I dag används 50 000-60 000 komponenter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nordiska byggfack till miljöoffensiv

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig