info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nonchalans mot arbetsmiljöplaner

Arbetsmiljöplanerna har inte fått den effekt som det var meningen. Orsaken är att byggherrarna nonchalerar det ansvar de skulle ta för arbetsmiljön, konstaterar Göte Gunnarsson som själv har skrivit reglerna.

Han är besviken över hur byggherrarna, beställarna, följer föreskrifterna om arbetsmiljöplaner.
– De tar inte sitt arbetsmiljöansvar. En stor del av dem gör inga arbetsmiljöplaner alls och de planer som görs är ofta av dålig kvalité, säger han.
Tanken med reglerna som kom 1995 var ytterst att få en bättre arbetsmiljö i byggbranschen. Detta genom att man i alla led, ända upp till beställaren, måste ta ansvar för hur byggnadsarbetarna har det på jobbet.
Då Göte Gunnarsson skrev reglerna om arbetsmiljöplaner var han anställd på arbetsmiljöverket som byrådirektör. Numera är han pensionär.
– För att få en förbättring tycker jag att tillsynsmyndigheten, arbetsmiljöinspektionen, måste agera mer konsekvent mot byggherrarna än idag. De borde vara mer aktiva när det gäller att ställa krav på byggherrarna, säger han.
Med tiden har arbetsmiljöplanerna blivit fler på byggena. Men många följer fortfarande inte reglerna.
Att beställarna inte tar sitt ansvar för arbetsmiljöplanerna, får återverkningar ute på arbetsplatserna. Genom att dra upp riktlinjerna ska beställarna ge förutsättningar för en bra arbetsmiljö och underlätta för byggföretag och byggnadsarbetare. Att just byggherren fått ett så stort ansvar beror bland annat på att det är han som sätter de ekonomiska ramarna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nonchalans mot arbetsmiljöplaner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig