info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nollvision mot dödsolyckor i EU: Sverige ska granskas

EU har antagit en nollvision mot dödsolyckor. Då ska utvecklingen av olyckorna i Sverige och andra medlemsländer granskas.

Olyckstrenden i EU´s medlemsländer ska granskas. Foto: Mostphotos

Både fackliga organisationer och politiker har drivit på för att få till en nollvision mot dödsolyckor på EU-nivå. EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S). hade nollvisionen som ett vallöfte då han valdes in i parlamentet.

Vad betyder den för byggnadsarbetare i Sverige och resten av 
 Europa?

– En europeisk nollvision ska leda till att alla medlemsstater inför nationella nollvisioner, vilket det i praktiken är väldigt få som har. Sedan ska man också tvingas att skaffa sig handlingsplaner för att röra sig i den riktningen. Vi har ju länder där det är mycket värre än i Sverige med dödsolyckor och där tror vi det kan få stor effekt, men även i Sverige får vi hoppas att EU kan gå in så vi vidtar ytterligare åtgärder. Dödsolyckorna sjönk ju från väldigt höga tal på 1950- och 60-talen men nu har det ju stagnerat, säger Johan Danielsson.

Hur följer man upp att dödsolyckorna minskar?

– Man ska göra en europeisk utvärdering varje år för hur det går med nollvisionerna. Och om utvecklingen går åt fel håll eller har stagnerat under en lång period då ska man kunna tvinga medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder.

Vad behöver göras för att minska dödsolyckorna?

– Dels är det viktigt med en facklig närvaro, skyddsombud på arbetsplatserna. Du behöver arbetsplatser där arbetstagare vågar säga ifrån. En annan att det finns tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer.

Nollvisionen tillkom i samband med att EU-kommissionen nyligen antog en plan som ska stärka arbetsmiljön i EU:s medlemsländer mellan 2021 och 2027.

Det når Sverige inte ens nästan upp till

2018 inträffade mer än 3 300 dödliga arbetsolyckor och 3,1 miljoner arbetsolyckor utan dödlig utgång i EU. Över 200 000 arbetstagare dör varje år av arbetsrelaterade sjukdomar. Byggbranschen är en av de värst drabbade.

Europafacket hade velat ha EU-krav på fler arbetsmiljöinspektioner.
– Den kritiken håller jag med om. Jag hade hoppats att EU skulle ställt högre krav på antalet arbetsmiljöinspektörer i varje land. Man ska ha en inspektör per 10 000 arbetare, enligt internationella arbetsorganisationen ILO och det når Sverige inte ens nästan upp till. Vi har ju runt 0,5 eller 0,6 beroende på hur man räknar. Det är något vi måste ta tag i och leva upp till som de i de andra nordiska länderna, säger Johan Danielsson.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nollvision mot dödsolyckor i EU: Sverige ska granskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig