info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nej till nytt strejkförslag

Riksdagen har sagt nej till ett nytt EU-förslag om fackens konflikträtt. Förslaget har kritiserats hårt av fackliga organisationer.

– Det är ett välkommet beslut. Det hade varit ett direkt hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.
EU-förslaget har lagts fram bland annat för att klarlägga den rättsliga möjligheten att ta till konflikter efter bland annat Lavaldomen. Det skulle jämka samman kraven på en öppen handelsmarknad med kraven på grundläggande kollektiva rättigheter, som till exempel rätten att ta till strejk. Men det nya förslaget, den så kallade Monti II-förordningen, har kritiserats av fackliga organisationer för att innebära stora risker för ingrepp i den svenska modellen och för att skapa osäkerhet om när man får använda konflikter. Dessutom skulle förslaget gälla i Sverige utan att det finns möjlighet att påverka det eller modifiera det från svensk sida.

Strider mot viktig princip

Riksdagen sa nej till förslaget med motivering att det strider mot subsidaritetsprincipen, eller närhetsprincipen. Det vill säga att beslut ska fattas på effektivast möjliga sätt, så nära medborgarna som möjligt.
Dessutom, menar riksdagen, leder det inte till de klargöranden man önskat. Det innebär inte en större rättssäkerhet utan kan istället, tvärtom, störa den svenska modellen för tvistelösning.
Många bedömare tror inte att förslaget kommer att genomföras. För att det ska antas krävs enhällighet. Det måste aktivt stödjas av alla medlemsstater.
Samtidigt pågår ett förhandlingsspel för att få de stater som sagt nej att ändra sig.Hittills har sju parlament sagt nej, med hänvisning till subsidaritetspincipen. Om nio länder säger nej måste förslaget dras tillbaka.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nej till nytt strejkförslag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig