info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

NCC:s skyddsombud får inte påverka i tid

Arbetsmiljöverket kritiserar NCC för att inte ta tillvara sina skyddsombuds kunskaper. I en stor inspektion av företaget var skyddsombud missnöjda med att de kommer in för sent i planeringen och därmed kan påverka för lite.

‑ Att skyddsombudens kunskaper tas till vara är mycket viktigt. Det är en av grundpelarna i det svenska arbetsmiljöarbetet, säger Mats Ryderheim, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Malmö och en av dem som lett inspektionen.
Mats Ryderheim säger att inspektionerna visserligen bara ger en ögonblicksbild, men att man fick klara signaler från skyddsombud om att det brast i deras möjligheter att påverka arbetsmiljön i ett tidigt skede. Kritiken gäller framförallt när företagen startar upp projekt och lägger upp arbetet på bygget.

Såväl lag, som avtal, slår fast skyddsombudens rätt att ha inflytande i arbetsmiljöarbetet. För Arbetsmiljöverket är skyddsombuden mycket viktiga eftersom verket långtifrån hinner granska arbetsmiljön på alla arbetsplatser.
Enligt Mats Ryderheim är det viktigt att skyddsombuden och anställda ges möjligheter att påverka arbetsmiljön genom att vara delaktiga på olika nivåer; centralt, regionalt och ute på enskilda arbetsplatser. Ju tidigare de kommer in i planeringen, desto bättre.
Ofta är det ju de som ser problemen. Kommer de sent in i planeringen är det ofta för sent för att kunna påverka.
Enligt rapporten fungerar också informationsrutinerna på NCC mindre bra, på vissa håll. Bland annat uppger skyddsombuden att de inte informerats om arbetsmiljörelaterade möten som personalträffar, arbetsplatsträffar med mera och har därmed inte kunnat delta. Arbetsmiljöverket kräver nu förbättringar så att skyddsombuden ges ökad möjlighet att komma in tidigt i planeringen, att medverka vid riskbedömningar, utformning av handlingsplaner, med mera.

Precis som tidigare granskade byggföretag får NCC krav på förbättringar, då det gäller belastningsskador. Under åren 2002-2006 inträffade 562 arbetssjukdomar i företaget där 369 misstänks bero på belastningsfaktorer. Arbetsmiljöverket kräver därför att NCC ska utforma en handlingsplan för att minska antalet belastningsskador.
Arbetsmiljöverket ger både ris och ros i sin rapport. Till det positiva hör att det finns ett stort engagemang för arbetsmiljö i företaget och att rehabiliteringen fungerar bra.

Lars-Gunnar Larsson, är nytillträdd arbetsmiljöingenjör på NCC, dit han kom från tung stålindustri, Ovako, i augusti. Han tycker att Arbetsmiljöverkets kritik är viktig att ta till sig även om han påpekar att alla skyddsombud inte känner igen sig i kritiken.
Han menar att ett problem idag för skyddsombudens tidiga medverkan, är att man plockar ihop personal, inklusive skyddsombud, då en arbetsplats öppnar.
– Vi måste undersöka hur vi ska hantera detta så att skyddsombuden blir involverade i steget före, säger han.
Han ska också undersöka de forum där skyddsombuden ska vara med och se om det behövs någon förbättring, för att involvera skyddsombuden mer. Han har skickat ut Arbetmiljöverkets rapport i organisationen och ska gå igenom den med de fackliga organisationerna.
Då det gäller belastningsskador pågår hela tiden åtgärder, säger Lars-Gunnar Larsson. Han berättar att man under hösten också ska ha ett projekt för belastningsergonomi.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: NCC:s skyddsombud får inte påverka i tid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig