info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

NCC stämt om löneförhandling

Byggnads har ilsknat till över hur NCC har hanterat löneförhandlingarna vid ett sjukhusbygge i Linköping. Facket har nu stämt företaget på 50 000 för att löneunderlag inte lämnats in.

Inom två månader efter ett arbetes påbörjande ska arbetsgivaren lämna underlag för prestationslöneförhandlingar till Byggnads. Enligt Byggnads har NCC brutit mot denna regel vid ett sjukhusbygge som inleddes i Linköping hösten 2011.
Nyligen lämnade facket därför in en stämning till Arbetsdomstolen, med krav på att företaget ska betala 50 000 kronor i skadestånd.

Hänvisar till särskilda skäl

Företaget har hävdat att det fanns ”särskilda skäl” till att lämna underlaget senare. Det ger, enligt kollektivavtalet, utrymme för undantag.
NCC har pekat på att man upptäckte att berggrunden var sämre än vad som visat sig vid provborrningarna. Därför gick det inte att göra grundläggningsarbeten enligt planerna.

”Underlaget kan justeras i efterhand”

Byggnads menar däremot att detta inte var tillräckliga skäl, att problem så som porös berggrund ofta uppstår längs vägen och att man då får justera underlaget i efterhand. Enligt fackets argumentation i stämningen borde det ändå ha varit möjligt att i tid ta fram underlag för byggdelar eller etapper.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: NCC stämt om löneförhandling

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig