info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

NCC splittrar lag i ackordstvist

NCC har splittrat ett ackordslag i Malmö efter att de lokala förhandlingarna strandat. Killarna har omplacerats till fyra nya arbetsplatser. Lagbasen är permitterad och NCC tar in sitt tyska dotterbolag för att slutföra projektet.

– NCC vill statuera exempel. Vi är för starka, och de vill skrämma andra på andra arbetsplatser. ”Om ni ställer krav så kan det gå som för laget i Bunkeflo”, är budskapet, menar lagbasen Jan Larsson.
Arbetslaget är enligt Byggnads avdelning i Malmö, ett av de mest samspelta och högproduktiva NCC-lagen i regionen.
För cirka ett år sedan började laget bygga villor i Bunkeflo utanför Malmö.
Den första etappen bestod av 27 villor.
– Det visade sig senare att bygget var mycket mer komplicerat än vad vi räknat med och tog mycket längre tid. Detta högproduktiva lag hamnade plötsligt under genomsnittsförtjänsten i regionen, säger Björn Schoug, löneförhandlare på Byggnads avdelning i Malmö.

Detta ledde till att Byggnads begärde mer i premiesumma för den andra etappen. Etappen består av ytterligare totalt 30 villor.
Men NCC ansåg att byggnadsarbetarna skulle få samma premiesumma som i etapp 1, omräknat till 30 villor, 1 285 000 kronor. Byggnads ville ha 100 000 kronor mer, som kompensation för komplexiteten i bygget. Förhandlingen avslutades i oenighet.
Enligt arbetslaget har arbetsledningen fungerat dåligt.
– Det är väldigt dålig planering. Det är mätsättningsfel, materialfel och ritningsfel, vilket också sinkat projektet, säger lagbasen.
NCC menar i stället att det är laget som sänkt sin arbetstakt. Företaget har kopplat in företagshälsovården och menar att byggnadsarbetarna mår dåligt och behöver psykologhjälp.

Men arbetarna anser inte att de mår dåligt, och har därför tackat nej till psykologhjälp.
För cirka en månad sedan fick de plötsligt besked om att de inte skulle vara kvar på Bunkeflostrand utan förflyttas till nya arbetsplatser. Laget på nio man splittrades och fördelades på fyra olika byggen i Malmö-Lund-området.
– Personalmannen kom ut på bygget en måndag vid halv fyra och gav mej en lapp med en adress. Nästa dag skulle jag plötsligt infinna mig på ett annat bygge. Det kändes för jävligt, säger Ronny Malmros.
Enligt NCC:s personalchef i regionen, Hans Andersson, berodde förflyttningen på att projektet hade försenats så mycket att man riskerade att inte klara inflyttningstiderna.
– Arbetstempot sänktes radikalt efter att den lokala förhandlingen strandat. Den centrala förhandlingen drog också ut på tiden så vi tvingades lösa problemet så här, säger Hans Andersson.

När killarna samlas på Byggnads avdelning i Malmö är stämningen uppgiven. De känner sig illa behandlade. De vet att de är ett högproduktivt lag och de anser att deras krav inte var orimliga.
– Jag har aldrig varit med om att man gjort så här, säger Kenneth Skenberg som jobbat på NCC i 35 år.
– NCC vill ha väck ackorden. Alla ska ha samma timpeng oavsett hur bra laget jobbar, säger lagbasen Jan Larsson, som permitterats.
Byggnads har nu begärt lokal förhandling med NCC, med anledning av att laget splittrats. Byggnads anser att det är en otillåten stridsåtgärd att under pågående förhandling förflytta anställda. Facket anser också att NCC brutit mot förtroendemannalagen när man plockat bort en förtroendevald från laget, samt att NCC brutit mot byggavtalet och begått så kallad föreningsrättskränkning.

Just nu pågår centrala förhandlingar i lönefrågan. Det var fortfarande oklart hur förhandlingen gått när tidningen gick i tryck. Men klart är, att laget kommer inte tillbaka till Bunkeflostrand.
De kommer att ersättas av en grupp byggnadsarbetare från Tyskland. NCC anlitar sitt tyska dotterbolag NCC Deutschland GmbH, som fullföljer entreprenaden.
Byggnads representantskap har gjort ett stöduttalande för det splittrade arbetslaget.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: NCC splittrar lag i ackordstvist

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig