info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

NCC bygger klart Vaxholmsskola

NCC bygger klart den rikskända skolan i Vaxholm där Byggnads blockerat arbetet hos den tidigare entreprenören Laval un Partneri. Det blev klart samtidigt som arbetsdomstolen (AD) prövar om Byggnads blockad bröt mot EG-rätten.

Det lettiska bolaget Laval un Partneri argumenterade på fredagen för att AD måste vända sig till EG-domstolen för besked. Ett sådant besked är nödvändigt menade bolagets advokater, för att domstolen ska kunna avgöra om de fackliga stridåtgärderna mot bolaget varit förenliga med EG-rätten.
Byggnads, som blockerat företagets jobb i Sverige för att få bolaget att teckna svenskt kollektivavtal, och Elektrikerna hävdade det inte behövs något besked från EG-domstolen. Det står redan helt klart, i EU:s utstationeringsdirektiv, att EG-rätten inte tillåter social dumping och att EU inte ska lägga sig i stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Byggnads och Elektrikerna styrkte sin argumentation om social dumping med de uppgifter om 35 kronor per timme i lön som kommit fram då Byggnadsarbetaren talat med anställda och före detta anställda i Laval. Det är knappt hälften av den lön som Laval har uppgivit. Lavals advokater motbevisade inte de anställdas löneuppgifter men hävdade att företagets egna uppgifter har ett större bevisvärde.
Laval kräver skadestånd från Byggnads och Elektrikerna för den skada man lidit på grund av att företagets största entreprenad i Sverige, skolan i Vaxholm, måste avbrytas. Facket bestrider skadeståndskraven, på totalt 600 000 kronor, med motivet att skadestånd inte kan utgå för åtgärder som genomförts i enlighet med gällande lag.

Samtidigt som tvisten behandlades i AD blev det på fredagen klart att NCC slutför skolbygget i Vaxholm. Om AD vänder sig till EG-domstolen för besked kan avgörandet i målet ta lång tid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: NCC bygger klart Vaxholmsskola

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig