info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Näringslivet och (v) vill stoppa tunnelbygge

Svenskt Näringsliv och vänsterpartiet kommer med ett gemensamt initiativ för att stoppa tunnelbygget genom Hallandsåsen. Vänsterpartiets Karin Svensson Smith vill lösa Skanska/Vinci-entreprenaden och satsa på Stockholmstunnel.

– Vi och Svenskt Näringsliv har planerat ett gemensamt initiativ före jul när det gäller Hallandsåstunneln, säger Karin Svensson Smith, som företräder vänsterpartiet i riksdagens trafikutskott.
Hon vill inte berätta vad initiativet innebär, men den gemensamma utgångspunkten är att projektet bör stoppas för att omfördela pengar till andra angelägna satsningar på järnväg.
– Citybanan i Stockholm ryms till exempel inte i planen, säger Karin Svensson Smith.
På Svenskt Näringsliv bekräftar Lars Hallsten, expert på infrastrukturfrågor, att arbetsgivarna och vänsterpartiet haft överläggningar. Men han vill inte kommentera innehållet i samtalen.

Svenskt Näringsliv krävde i förra veckan, i en skrivelse till regeringen, att Botniabanan och Citytunneln i Malmö omprövas och att färdigställandet av tunneln genom Hallandsåsen skjuts upp tre år. Kraven innebär att pågående entreprenader på Botniabanan måste hävas och att en upphandlad entreprenad på Hallandsåsen måste omförhandlas eller hävas.
– Vi har inte tagit ställning så i detalj, men vår principiella inställning är att de här projekten tar så mycket resurser från andra nödvändiga investeringar att tillväxten hotas, säger Lars Hallsten.

Sveriges Byggindustrier, BI, medlem i Svenskt Näringsliv, avvisar kraven på att stoppa pågående projekt.
– Problemet är att det satsas för lite. Pågående projekt bör slutföras så snabbt som möjligt för att hålla nere kostnaderna och ge utrymme för andra satsningar, säger Lars Jagrén, chefekonom på BI.
På Skanska, som har entreprenader på Botniabanan och ingår i konsortiet som ska bygga färdigt tunneln genom Hallandsåsen, uttrycker man en viss förvåning över skrivelsen från Svenskt Näringsliv.
– Vi ser ingen motsättning mellan olika projekt. Regering och riksdag beslutar och vi är glada om vi får vara med där det byggs, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska.
Peter Gimbe uttrycker en viss skepsis över hur förankrat agerandet för att stoppa tunnelbygget är i organisationen. Lars Hallsten hävdar dock att kraven är förankrade på sedvanligt sätt.

Karin Svensson Smith ser inget kontroversiellt i att vänsterpartiet samarbetar med Svenskt Näringsliv.
– Inte i frågor där vi är överens. Men när det gäller Botniabanan får de söka andra allierade, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Näringslivet och (v) vill stoppa tunnelbygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig