info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Något lägre arbetslöshet

Den totala byggarbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter under januari månad.

Den öppna byggarbetslösheten gick ned med 1,2 procentenheter och andelen med åtgärdsarbete ökade med 0,6 procentenheter.
Det innebär att den totala byggarbetslösheten hamnade på 18, 3 procent, vilket motsvarar 19 334 byggnadsarbetare. Att byggarbetslösheten minskar i procentuella tal, men inte i faktiska tal jämfört med förra månaden beror på att plåtslagarna för första gången är med i statistiken.
Nedgången under månaden var väntad och följer den normala säsongsvariationen.
Under januari gick arbetslösheten ned i samtliga län förutom Uppsala där den var oförändrad och i Västerbotten där den steg med 0,5 procentenheter.
Lägst arbetslöshet har man nu i Stockholm med 6,5 procent. Det är för övrigt det enda länet som har en öppen byggarbetslöshet på under tio procent.
Högst arbetslöshet har man i Jämtland med 30,6 procent. I fem län; Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna står minst var fjärde byggnadsarbetare utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Jämfört med januari förra året har den totala byggarbetslösheten gått ned med 3,9 procentenheter. Den öppna arbetslösheten har minskat med 1,5 procentenheter och andelen med åtgärdsarbete med 2,4 procentenheter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Något lägre arbetslöshet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig