info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Motorspruta tätar fogen snabbt

40 års erfarenhet i byggsvängen som givit Hans Gustavsson idéer att förverkliga. Mest stolt är han över sin fogspruta.
Kevin Bernard tar hjälp av motorsprutan vid renovering av husfasader i Lund.

I Lund finns det gott om vackra, murade kulturbyggnader i tegel som står sig i ur och skur. Men fogarna behöver underhållas. Normalt är det en tidsödande och tråkig uppgift. Det nya bruket måste pillas in med fogslev.
Hans Gustavsson har pillat med det där i många år. Tillräckligt länge för att inse behovet av en ny metod.
– Jag tyckte att det gamla sättet blev för tidsödande, säger uppfinnaren.
Han tog tre år på sig för att konstruera en fogspruta som Kevin Bernard på Skånemuraren AB nu använder på en fasadrenovering i Lund.

Kevins spruta är väl använd och den krånglar. Intensiv användning och illa skött underhåll har gjort att Hans Gustavsson kräver att den skrotas direkt.
– Den här är förbrukad. Men de kan hålla länge om man använder bruk med rätt konsistens, rengör sprutan ordentligt och smörjer metallen där den löper igenom plaströret, säger han.
Fogsprutan fungerar som tillbehör till en vanlig borrmaskin. Den består av en tratt i plast, för fogbruket, och ett plaströr med en metallskruv som drivs av borrmaskinen och trycker fram bruket igenom ett munstycke.
Metallskruven fästs i botten på chucken på borrmaskinen.

Det är en enkel men funktionell konstruktion som Hans byggt några hundra av. Han säljer dem via fackhandeln för drygt 1 000 kronor. Några stora bruktillverkare har förstått genomslagskraften och börjat tillverka specialbruk för sprutan.
– Jag klarar mer än dubbelt så mycket fogrenovering på en dag när jag använder sprutan jämfört med att pilla för hand, säger Hans.

Hans Gustavsson är en före detta byggmästare som nu ägnar hela sin tid åt uppfinnande. Fogsprutan är patenterad och den är grunden i flera andra idéer för hur byggmetoder kan förbättras.
En sådan idé är en fogmetod för betongglas. I stället för att mura glaset limmar han styrbrickor i plast mellan glasblocken. På så sätt kan han bygga hela väggen i full höjd innan han börjar foga med fogbruk. Det sprutar han förstås in med sin fogspruta.

En tredje idé han utvecklat är en stålkramla för att fästa fasadtegelmur i betongstomme. Kramlan ersätter sönderrostade originalkramlor och monteras i samband med fogrenovering.
Hans Gustavsson blev lite bekymrad blev när Stefan Lindquist och Kevin Bernard på hade problem med sin utslitna fogspruta. Han säger att slitaget hade kunnat bli mindre om de hade följt bruksanvisningen.
– På ett ställe har de kört 3,5 ton fogbruk med samma spruta utan problem, säger han.
– Men man måste hålla rent, smörja och se till att bruket är färskt och håller rätt konsistens.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Motorspruta tätar fogen snabbt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig