info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mörkertal av skadade från byggift

Det finns ett mörkertal med skadade av de giftiga isocyanaterna. – Vi tror att betydligt fler fått luftvägseffekter än de vi registrerat i statistiken, säger Jan Vilhelm Bakke, Norge, som lett en expertgrupp som utrett byggiftet.

Rapporten är beställd av en arbetsmiljökommitté inom Nordiska ministerrådet och den är en sammanfattning av den nu kända kunskapen om isocyanater, giftiga kemikalier som bland annat finns i byggbranschen. De finns i lim, fogskum, lacker med mera.
Bakke kommer från norska motsvarigheten till arbetsmiljöverket. I gruppen har också ingått experter; läkare, forskare och myndighetspersoner från Norden och USA och England, bland annat. Målsättningen har varit att komma fram till en samsynsrapport, en konsensusrapport, om farorna med isocyanater och hur man ska hantera dem.

Rapporten innehåller även en riskvärdering och åtgärder för att hantera riskerna. Den kommer att vara en grund, bland annat till hur de nordiska myndigheterna ska hantera bestämmelser om kemikalierna.
Ett utkast till rapporten presenterades nyligen, när nordiska Metallfacket hade ett möte om isocyanater i Hässleholm. Byggnads Kjell Johansson som var med, är nöjd med rapporten och tycker att resultatet stämmer väl med vad facket tycker.
– Detta är glädjande eftersom det handlar om att kraven skärps på flera områden. Ett exempel är att man i fortsättningen inte bara ska ta hänsyn till om en persons exponering för isocyanater ligger under gränsvärdet, utan man ska göra en sammanlagd bedömning av riskerna just på den arbetsplatsen, berättar han.

Rapporten kommer att behandlas formellt i slutet av maj.
Konferensen hölls på det forskningscenter i Hässleholm där forskarna lever under ett nedläggningshot. Men Kjell Johansson vill istället utöka forskningen mer.
– Vi vet så otroligt lite om isocyanater i byggbranschen och jag och Hässleholmsforskarna har diskuterat att göra fler mätningar ute på bygget. Dessutom skulle vi behöva mer tvärvetenskap, där kemister och läkare samarbetar för att få fram mer kunskap om isocyanaternas skadeverkningar, säger Kjell Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mörkertal av skadade från byggift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig